סיכום .X

לנוכח המתקפה הריאקציונית, ה-RCIT קורא לכל הארגונים המהפכניים העקביים ולפעילים פוליטיים בכל רחבי העולם להתאחד במאבק למען בנייתו של ארגון עולמי מרקסיסטי אמיתי - כלומר התאמת הבולשביזם לתנאי המאה ה-21. ארגון כזה זקוק לבהירות תיאורטית ומעשית. עליו להתבסס על הבנה קולקטיבית כיצד יש ליישם את החזון המהפכני ביחס לשאלות המרכזיות של המאבק המעמדי כיום. אסור עליו להסתפק בהכרזה על הדרך לשחרור, אלא עליו גם לסמן ולהיאבק בכל המכשולים. במילים אחרות, עליו לאחוז בדגל המאבק כנגד מספר רב של כוחות רפורמיסטיים-שמאליים וצנטריסטיים אשר מבלבלים ומוליכים שולל את מעמד הפועלים תחת סיסמאות "מרקסיסטיות". מדובר ב"מרקסיזם" נטול שיניים, "מרקסיזם" המתאים את עצמו באופן אופורטוניסטי לדרישותיהם של כל סוגי ההנהגות הבלתי-פרולטריות האפשריות (רפורמיסטים, פופוליסטים, אסלאמיסטים וכו'), או לחילופין "מרקסיזם" קפוא, כיתתי ומנותק מהמאבק המעמדי.

 

מפלגות מהפכניות חדשות מסוג זה נולדות מתוך המאבק המעמדי ומתוך המאבק האידיאולוגי כנגד ההנהגות הרשמיות - הבירוקרטים הבוגדניים של תנועת העובדים, הסוציאל-דמוקרטיה, סטליניסטים, לאומנים זעיר-בורגנים ואסלאמיסטים - אשר ביודעין או ללא כוונה מוליכים שולל את הפועלים והמדוכאים.

 

על מנת להתקדם משמעותית במילוי המשימות המהפכניות, אחדות המהפכנים בכל העולם היא הכרחית. אחדות כזו תצליח לבנות ארגון בולשביקי בינלאומי חזק החולק חזון משותף כמו גם הבנה משותפת ביחס לשיטות בנייתה המפלגה ובך לשמש מבנה טרום-מפלגתי לקראת הקמתה של מפלגה עולמית חדשה של המהפכה הסוציאליסטית. הצטרפו ל-RCIT!

 

יש לקרוא מניפסט זה ביחד עם החזון של 2012 של ה-RCIT. כמו כן, יש לקרוא את המסמכים התיאורטיים ומסמכי החזון המרכזיים של ה-RCIT המשרטטים את הניתוח התיאורטי ואת עקרונות המצע שלנו ביתר פירוט:

 

המניפסט הקומוניסטי המהפכני (2012): http://www.thecommunists.net/rcit-manifesto/

 

תזות על עקרונות החזית המאוחדת ויישומה בתנאים הנוכחיים של המאבק המעמדי (2016):
http://www.thecommunists.net/theory/united-front-tactic/

 

מרקסיזם וטקטיקת החזית המאוחדת כיום. המאבק למען ההגמוניה הפרולטרית במסגרת תנועת השחרור וטקטיקת החזית המאוחדת כיום. על יישום טקטיקת החזית המאוחדת המרקסיסטית במדינות הסמי-קולוניאליות והאימפריאליסטיות בעידן הנוכחי:
http://www.thecommunists.net/theory/book-united-front/

 

נקודות מבט עולמיות 2016: עלייתה של מהפכת-הנגד והחרפתן של הסתירות הבין-מעמדיות מסמנות את תחילתו של שלב פוליטי חדש. תזות על המצב העולמי, האפשרויות העומדות בפני המאבק המעמדי ומשימות המהפכנים (ינואר 2016):
http://www.thecommunists.net/theory/world-perspectives-2016/

 

מכתב פתוח למען אחדות מהפכנית (2015): http://www.thecommunists.net/rcit/open-letter-revolutionary-unity/

 

מהפכה ומהפכת-נגד בעולם המערבי: המבחן העומד בפני המהפכנים (2015):
http://www.thecommunists.net/theory/theses-arab-revolution/

 

המאבק הדמוקרטי במדינות האימפריאליסטיות כיום. התיאוריה המרקסיסטית של המהפכה המתמדת והרלוונטיות שלה ביחס למטרופולין האימפראליסטיות (2015): http://www.thecommunists.net/theory/democracy-vs-imperialism/

 

בניית המפלגה המהפכנית במחשבה ובמעשה. מבט לאחור וקדימה לאחר 25 שנה של מאבק מאורגן למען בולשביזם (2014):
http://www.thecommunists.net/theory/rcit-party-building/

 

רוסיה כמעצמת על אימפריאליסטית. היווצרותו של ההון המונופולי הרוסי והאימפריה שלו - תשובה למבקרים אותנו (2014):
http://www.thecommunists.net/theory/imperialist-russia/

 

התיאוריה של לנין ביחס לאימפריאליזם ועלייתה של רוסיה כמעצמת על. על התובנות ואי-ההבנות של ימינו ביחס למאבק הבין-אימפריאליסטי לאור מחשבת לנין בנושא האימפריאליזם. תשובה נוספת למבקרינו אשר מכחישים את היותה של רוסיה מעצמה אימפריאליסטית:
http://www.thecommunists.net/theory/imperialism-theory-and-russia/

 

תזות על המדיניות המהפכנית ביחס לאיגודים המקצועיים (2014): http://www.thecommunists.net/theory/theses-trade-union/

 

האם המהפכה של קובה נבגדה? הדרך ממהפכה לחזרתו של הקפיטליזם (2013): http://www.cuba-sold-out.net/

 

השןד הגדול של הדרום. המשכיות ושינויים בסופר-ניצול של העולם הסמי-קולוניאלי על ידי ההון המונופולי. השלכות התיאוריה המרקסיסטית על האימפריאליזם, ספרי ה-RCIT, וינה 2013:
http://www.great-robbery-of-the-south.net/great-robbery-of-south-online/download-chapters-1/

 

עלייתה של סין כמעצמה אימפריאליסטית. עיון בהיבטים הכלכליים, הפוליטיים והצבאיים של סין כמעצמת-על (2012):
http://www.thecommunists.net/theory/why-china-is-imperialist/