(4) אין שלום, אין ביטחון, אין צדק חברתי אין עתיד בציונות

Download
Open Letter to Israeli Workers - Pt. D.p
Adobe Acrobat Document 284.4 KB