Za uspjeh bosanske revolucije! Radnici i mladost: Formirajte radnički savjeti i borite se za vlast države!

Borite se za proširenje revolucije preko cijelog balkana! Za socijalističku federaciju sve narode balkana!

Skraćena verzija rezolucije Revolucionarno-Komunističke Internacionalne Tendencije (RKIT), 9.2.2014, www.thecommunists.net

 

 

Sa 5.februarom je masa globalni popularnih ustanaka i revolucija dostigla Bosnu. Revolucionarno-Komunistička Internacionalna Tendencija (RKIT) pozdravlja svi hrabre radnike i mlade koji se bore na ulici protiv pohlepni kapitalista i koruptnih političari! Sa nastavkom tekstom su proglašeni naše glavne političke pozicije.

 

Bosanskim radnicima i mladima RKIT predloži ove korake za organizaciju svoje borbe:

* Formirajte narodske savjete u fabrikama i distriktima, gdje se narod nadže na dnevne sastanake! Narodske savjete trebaju odlučiti o gorućim pitanjima borbe i birati delegirani.

* Treba generalni trajni štrajk da pripremate oduzimanje vlasti!

* Za okupaciju fabrika i vladine zgrade! Uzmite proizvodnju i administraciju u svoje ruke!

* Formirajte organi samoodbrane da bi se branili protiv policije i okupatorske intervencije od Evropske Unije.

 

Bosanskim radnicima i mladima RKIT predloži ovaj manifest.

* Nacionalizacija svi veliki domaći isto kao strani fabrika i banki pod kontrole radnika!

* Treba nama program protiv nezaposlenost, za budućnost BiH – javni program za radnih mjesta i bolju infrastrukturu!

* Ekspropriacija male elite bogatih kapitalista, da bi financirali obnove BiH!

* Za izboru suverene sastavne sastanke!

* Protiv imperijalističke manipulacije BiH! Svi trupe od NATO i EU – izlazite iz BiH! Neposredno rješavanje visokog predstavnika i svih drugih stranih institucija koje ograničavaju suverenitet Bosne i Hercegovine!

* Umjesto „Međunarodni sud pravde“ u Hagu mi tražimo tribunal radnika i seljaka BiH, koji se sastavi od svi žrtva rata, njihove familije i prijatelji. Samo žrtve rata mogu sudeči ratne zločince.

* Formirajte vladu radnika i seljaka, na temelju narodni savjeta i milicija! Za Bosansku republiku radnika i seljaka, koja može graditi zemlju s novim ekonomskim planom!

* Proširite bosansku revoluciju preko susjedne zemlje, preko cijelog balkana! Za socijalističku federaciju sve narode balkana!

* Treba nama nova revolučionarska radnička partija u tradicije Lenjina i Tročkija! Treba nama Peti Međunarodni savez radnika!

 

 

RKIT poziva svi revolucionari u Bih da formiraju istinsku revolučionarski organizaciju na temelju internacionalnog i komunističkog manifesta. Želimo razgovarati o tim pitanja s revolucionarima u Bosni i cijelom Balkanu. Želimo zajedno s njima razraditi kako bi promicati formiranje takve revolucionarne organizacije.