RCIT i PRT (Kostaryka): Ekwador - O strajk generalny do odwołania przeciwko neoliberalnemu pakietowi cięć!

 

Tworzyć demokratyczne zgromadzenia ludowe, aby pokonać rząd Moreno - lokaja MFW! O rząd robotników, chłopów, tubylców i ludu!

 

Wspólne oświadczenie Rewolucyjnej Partii Robotnic i Robotników (Kostaryka) i Rewolucyjnej Komunistycznej Międzynarodowej Tendencji (RCIT), 06 października 2019 r. (http://www.1917.net.pl/node/23844)

 

 

 

1. Ekwadorski rząd prezydenta Lenina Moreno rozpoczął 1 października ogromny neoliberalny atak na robotników i masy ludowe. Przestrzegając brutalnych warunków pożyczki MFW w wysokości 4,2 miliarda USD, Moreno ogłosił zniesienie dopłat do benzyny, reformy prawa pracy, zmiany podatkowe i inne środki ekonomiczne. W wyniku tego zestawu środków, znanych w Ekwadorze jako „pakiet”, cena oleju napędowego za galon wzrosła z 1,00 USD do 2,20 USD (wzrost o 123%!), a cena benzyny z 1,80 USD do 2,30 USD za galon (wzrost o 28%). Do innych konsekwencji należy wzrost cen podstawowych usług o 100% i skrócenie okresu wakacyjnego o połowę. Te neoliberalne ataki spowodują ogromny wzrost cen i masowe zubożenie.

 

2. W odpowiedzi rozpoczęła się fala spontanicznych masowych protestów. Różne związki zawodowe i organizacje ludowe - jak Federacja Transportu Miejskiego Ekwadoru (Fenatu), Konfederacja Rdzennych Narodowości Ekwadoru (CONAIE), Front Ludowy i Zjednoczony Front Robotniczy (FUT) - przyłączyły się do protestów. Ruch osiągnął już rozmiary ludowego powstania. Aby stłumić protesty brutalnymi represjami państwa, rząd ogłosił stan wyjątkowy. Aresztowano już około 370 osób - w tym kilku przywódców związków zawodowych i rdzennych mieszkańców. Haniebnie kierownictwo związków transportowych odwołało swój udział w masowych protestach po dwóch dniach. Jednak inne ludowe organizacje nadal przygotowują się do ogólnokrajowego strajku 9 października.

 

3. PRT i RCIT deklarują bezwarunkową solidarność z powszechnym buntem w Ekwadorze! Nie ma wątpliwości, że rząd, niezależnie od jego „postępowego” wizerunku, jest sługą klasy kapitalistycznej i imperialistycznych monopoli. Jedyne rozwiązanie polega na wywłaszczeniu wielkich kapitalistów i międzynarodowych korporacji, obaleniu państwa burżuazyjnego oraz stworzeniu rządu robotniczego i ludowego w celu otwarcia drogi do socjalistycznej przyszłości w Ekwadorze, Ameryce Łacińskiej i na całym świecie!

 

4. Pilnie należy zastosować taktykę zjednoczonego frontu i zażądać od wszystkich związków zawodowych i organizacji ludowych pełnego wsparcia masowych protestów. Jednak głupotą byłoby ufać biurokratycznym przywództwom. Kapitulacja Abla Gomeza i innych biurokratów po zaledwie dwóch dniach protestów jest ostrzeżeniem, że masy nie mogą na nich polegać! Wobec tych biurokracji organizacje rewolucyjne i ludowe muszą stosować politykę żądań i demaskacji, aby zmusić biurokratów do popierania akcji masowych, albo energicznie potępić ich i zdemaskować, gdy próbują krępować lub zdradzić ruch walki.

 

5. Ważne jest, aby masy kontynuowały i pogłębiały walkę! Naszym zdaniem pilne jest, aby organizowały się one w zgromadzenia robotnicze w miejscach pracy oraz w zgromadzenia ludowe w dzielnicach, uniwersytetach i wioskach. Delegaci takich komitetów powinni stworzyć ogólnokrajową koordynację, aby prowadzić walkę bez biurokratycznej kontroli. Ważne jest również tworzenie komitetów samoobrony, które bronią mas przed policją i wojskiem. Głównym zadaniem jest teraz zorganizowanie ogólnokrajowego strajku generalnego. Taki strajk generalny nie powinien być ograniczony tylko do jednego dnia. Powinien to być raczej strajk generalny do odwołania, tj. powinien być kontynuowany do momentu wycofania rządu ze wszystkich neoliberalnych ataków. Taki strajk generalny mógłby także otworzyć drogę do obalenia reżimu i stworzenia robotniczego i ludowego rządu opartego na ludowych komitetach działania.

 

6. Ludowy bunt w Ekwadorze nie jest czymś odosobnionym. Jest to część globalnej fali masowych walk przeciwko nędzy i tyranii, co obecnie obserwujemy w powstaniach na Haiti, w Hondurasie i Iraku, masowych protestach w Egipcie i toczącej się walce Syryjczyków przeciwko dyktaturze Assada. Bardzo ważne jest budowanie międzynarodowej solidarności z ludowym powstaniem w Ekwadorze i propagowanie perspektywy internacjonalistycznej jedności z innymi walkami.

 

7. Obecne masowe walki w Ekwadorze, a także w innych krajach, po raz kolejny pokazują pilną potrzebę zastąpienia istniejących biurokratycznych przywódców (socjaldemokracja, stalinizm, boliwaryzm, drobnomieszczański nacjonalizm, islamizm itp.). Zobowiązujemy się do wspólnej pracy w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu przywództwa klasy robotniczej. Centralnym zadaniem zarówno dla nas, jak i dla wszystkich innych autentycznych rewolucjonistów jest zapewnienie robotnikom i biednym chłopom rewolucyjnego przywództwa, tj. zbudowanie Rewolucyjnej Partii Światowej walczącej o przyszłość socjalistyczną!

 

 

 

Rewolucyjna Partia Robotnic i Robotników (Kostaryka), http://prtcostarica.blogspot.com/

 

Rewolucyjna Komunistyczna Międzynarodowa Tendencja (Brazylia, Meksyk, Pakistan, Sri Lanka, Korea Południowa, Izrael / Okupowana Palestyna, Jemen, Nigeria, Kenia, Rosja, Wielka Brytania, Niemcy i Austria), www.thecommunists.net