Rewolucyjna jedność w walce o Piątą Miedzynarodowkę Robotniczą!

Otwarty list dla wszystkich rewolucyjnych organizacji i aktywistów

Wydane przez Revolucyjną-Kommunistyczną Internationonalną Tendencję (RCIT) 15.5.2013, www.thecommunists.net

 

Zyjemy w czasach bardzo sprzecznych! Kapitalizm osiagnal najglebszy kryzys od lat trzydziestych i nawet burzuazyjne srodki masowego przekazu musza przyznac, ze wiele analiz i przepowiedni Marxa okazalo sie jako prawdziwe.USA - najwieksze imperjalistyczne panstwo przez pół wieku - przegrywają swoją kolonialną wojne w Afganistanie, po tym jak musieli juz w 2011 opuścić Irak. My staliśmy się świadkami w ostatnich dwoch latach licznych rewolucji ludowych w świecie arabskim, bojowniczych powstań masowych w Grecji, Bulgari, w Południowej Afryce i Indiach jak też heroicznego i pełnego sukcesu oporu Palestyńczyków w Gasa przeciwko jednej z najnowocześniejszych armi światowych.

Jednakże po żadnym z tych heroicznych powstań masowych nie nastapiła poważniejsza próba klasy robotniczej, aby przejąć władzę. Dlaczego ? Poniewaz masy “do tego nie są gotowe?” Bzdura ! Masy sa gotowe,ale najbardziej bohaterskie powstanie nie może wygrać, jeźeli ono nie będzie prowadzone przez mocniejszą, rewolucyjną partię walczącą,jak to czynili bolszewicy w Rosji. W rzeczywistości są masy jak najbardziej gotowe, ale oficjalne kierownictwa ruchu robotniczego i też większość tzw.”Marksistów “ nie jest do tego gotowa !Precyzyjniej to określając, to trzeba powiedzieć, te kierownictwa nie mogą byc wcale gotowe do rewolucji, ponieważ są one nierozłącznie zwiazane z kapitalizmem.Są one takie ponieważ są one zdominowane przez biurokrację robotniczą i arystokrację robotniczą, jak też przez drobnomieszczańskich inteleltualistow i na nich sie zapatrują.W przeciwieństwie do masy rozsianej w świecie klasy robotniczej, która faktycznie “nic oprócz swoich łańcuchów nie ma do stracenia“, mają te uprzywilejowane warstwy oczywiście coś do stracenia z upadkiem kapitalizmu. Ci, którzy nie zerwą z taką antyyrewolucyjną orientacją tak w teori,programie jak też w praktyce, pozostają uwięzieni w gecie reformizmu i centrizmu i są tym samym politycznie straceni.

My musimy obrać inną drogę.Jak długo klasa robotnicza i uciemiężeni nie będą dysponować rewolucyjną partią bojową, tak na płaszczyźnie narodowej jak i międzynarodowej, to tak długo nie zwycieźą w swojej walce wyzwoleńczej. Dlatego najwaźniejszym zadaniem w obecnym okresie jest zgodne z duchem czasu zbudowanie rewolucyjnej parti i nowej, Piątej Międzynarodowki Robotniczej. Takie nowe rewolucyjne partie są zbudowane w walce klasowej i w walce przeciwko oficjalnym kierownictwom –zdradzieckim biurokratom robotniczym,socjaldemmokratom, stalinistom, małomieszczańskim nacjonalistom i islamistom-ktorzy świadomie lub nieświadomie robotnikow i uciemięźonych błędnie prowadza .

Aby w tym zadaniu uczynić dalszy krok do przodu należy sobie źyczyć jedność wszystkich rewolucjonistow na całym świecie. Przez takie złączenie moźe zostać stworzona mocna międzynarodowa bolszewistyczna organizacja, która podziela wspólny program jak teź wspólne zrozumienie podstawowych metod budowy parti i przez to moźe słuźyć jako organizacja zasadnicza dla Piątej Międzynarodówki Robotniczej .

RCIT wzywa wszystkie powaźne rewolucyjne organizacje i aktywistów na całym świecie do tego, aby się zjednoczyć w walce o budowę prawdziwie marksistycznej _tzn. na podstawie bolszewizmu, który dopasowany jest do okoliczności 21 wieku. Taka międzynarodowa organizacja potrzebuje teoretyczną i praktyczną jasność,przejrzystość. Bazą do tego jest wspólne zrozumienie w zastosowaniu rewolucyjnego programu w kwestiach głównych dzisiejszej miedzynarodowej walki klasowej . Nie wystarcza połoźyć drogę do wyzwolenia, wszystkie przeszkody na tej drodze muszą być nazwane po imieniu i zwalczone.Innymi słowy : ta organizacja musi podjąć walkę przeciwko tym wszystkim licznym lewicowo _reformistycznym i centrystycznym siłom, którzy klasę robotniczą w imię “ marksizmu “ błędnie prowadzą _” marksizmu “ bez jego rewolucyjnego przewodnictwa . “marksizmu, który dopasowuje się w decydujących momentach oportunistycznie do wszystkich moźliwych nieproletariackich kierownictw (reformiści, populiści,islamisci,itd.)lub “marksizmu “, który wegetuje przed siebie w sekciarskim stanie spoczynku z dala od walki klasowej.

 

Programowa jasność w najważniejszych pytaniach światowej walki klasowej

 

Programowa jasność i jedność muszą być wyjaśnione, na podstawie najwaźniejszych pytań światowej walki klasowej. Do tych pytań zaliczają się następujące:

*Zwycięstwo syryjskiej rewolucji! Odrzucenie stalinowskiego (np.:KKE Grecja ) i chavezowskiego poparcia dla reźimu Assada!

* Egipt,Tunezja,Jemen i Libia: Rozbić pro_imperialistyczne islamskie reżimy! Rząd robotniczy wsparty na rolnikach i biednych! Zadnych politycznych blokow frontu ludowego z siłami burźuazyjnymi(tak jak poparcie wyborcze “rewolucyjnych socjalistow” (IST) dla Mursiego i ich udział w narodowym froncie uzdrowienia razem z Mohamedem El Baradei, Wafd itd. w Egipcie lub biorącą udział w Froncie Ludowym “partię robotniczą” –wcześniejszą hoxhaistyczną PCOT-)

* Rozbijcie imperialistyczne państwo apartheidowe Israel ! O demokratyczną, palestyńską,wielonarodową i socjalistyczną republikę robotnikow i chłopów od rzeki do morza! Odrzucajcie wszelkie reakcyjne poparcie dla rozwiązania dwóch państw od Europejskiej Parti Lewicowej (ELP) lub CWI. Niech zwycięża palestyński opór! Marksiści muszą popierać walkę oporu i nie nieudacznie ale jasno zajmować stanowisko dla niego.(tak jak CWI, IMTitd.). Zwalczajcie oszczerstwa Parti Lewicowej (ELP w Niemczech),które kampanie bojkotową przeciwko apartheidowemu państwu Israel i flotylli wolnościowej Gaza określają jako “antysemityczne”! Mówimy Nie menszewicznemu konceptowi”demokratycznego państwa w Palestynie. Państwa, które nie zwaźa na kwestię klasową (jak ze strony morenoistycznego LIT)

* Skończyć z imperialistycznymi napadami i wojnami! W Afghanistanie, Mali, Somali, Iranie i w Nord-Korea: pokonajcie imperialistyczne odźiały NATO i ich lokalnych sprzysiężonych! Obrońcie tych, którzy stawiają opór imperialistycznym najeźdźcom! Żadnego politycznego poparcia dla nationalistów, islamistów lub stalinistów! Jawne poparcie imperialistycznej intervencji Francji w Mali pokazuje wyraźnie socjalno-imperialistyczny charakter “Parti Communiste Français” (ELP we Francji) i “Front de Gauche”. Tak samo dużo Centrystów nie jest w stanie wstawić się aby okupanci ponieśli klęske i aby opór odniósł militarne zwycięstwo (tak jak np. CWI i mandelistyczna NPA)

* Za socjalistyczną rewolucją przeciwko stalinisticzno-kapitalistycznej dyktaturze w Chinach.Chiny stały się imperialistyczną siłą.Popierajcie niezależne związki zawodowe i strajki robotników jak teź żądanie narodowego samookreślenia w Tybecie i w Wschodnim Turkmenistanie! Odrzucajcie róźne błędne określenia Chin jako państwo “socjalistyczne”(duźo Stalinistów) lub jako “zdegenerowane państwo robotników(spartakiści)Zamiast zająć stanowisko po stronie jednego z imperialistycznych obozów, powinni socjaliści być przeciwko wszystkim planom ekspansywnym w Azji Wschodniej, wszystko jedno czy są to plany USA, czy Japoni czy Chin!We wszystkich moźliwych konfliktach między tymi wielkimi potęgami mówimy: Główny wróg stoi we własnym kraju!

* Pakistan: Popierajcie walkę robotników i tworzenie niezależnych związków zawodowych jak też walkę ludu Beludżów o narodowe samookreślenie! Obalcie wojnę NATO_ Zwycięstwo ruchowi oporu! Nie polityce frontu ludowego IMT/Grupy Lal Khan, która zagrzebała się od dziesiątków lat oportunistycznie w burźuazyjnej PPP. Podobnym poronieniem jest droga kierownictwa Awami Workers Party, które dopasowuje się do liberalnych,pro -zachodnich sił.

* Rosja: Obalcie reżim Putina !O nie zależną walkę klasową robotników! Brońcie protestów o demokratyczne prawa! Równe prawa dla migrantów! Narodowe samookreślenie dla ludu kaukaskiego! Odrzucajcie zaprzeczanie przez stalinistów imperalistycznego charakteru Rosji. To kłamstwo jest wymówką za ich socjalno-chauwinistyczne dopasowanie się do reźimu. Źadnego politycznego poparcia dla burźuazyjno-liberalnych sił, które dominują w demokratycznych protestach przeciwko Putinowi.

* Afryka Południowa :Popierajcie bojowych górników i ich walkę o związki zawodowe, które są niezależne od zdradzieckiego rządu ANC/CPSA! Zwalczajcie szeroko w świecie występujące poparcie stalinistów dla kierownictwa CPSA jak teź kierownictwa NUM i COSATU.

* Obalcie reakcyjną konstytucję w Simbabwe, która została ustanowiona przez koalicyjny rząd składający się z ZANU_PF i MDC !O rewolucyjne ustanawiające konstytucję zgromadzenie, które opiera się na radach robotników i chłopów! Mówimy nie do popierania reźimu Mugabe przez partie stalinowskie.Tak samo mówimy nie do politycznego dopasowania się grupy IST w Zimbabwe do ludowofrontowego MDC.

* Für unabhängigen Klassenkampf in Lateinamerika sowohl gegen bürgerliche Regierungen wie Kirchner (Argentinien) und Rousseff (Brasilien) aber auch in Venezuela, Ecuador und Bolivien! Keine politische Unterstützung für die bolivarischen Volksfront-Regierungen! Aber verteidigt sie gegen rechte Putschversuche und imperialistische Einmischungen! Keine politischen Bündnisse mit rechten Kräften gegen Venezuelas PSUV-Regierung wie das Chirino und die morenoistische UIT in ihrer Gewerkschaftsarbeit praktizieren. Enteignet die multinationalen Konzerne der USA, EU und China‘s! Verteidigt Argentinien gegen den britischen Imperialismus und vertreibt die Briten von den Malvinas-Inseln! Keine politische Unterstützung für den Bolivarismus (wie z.B. seitens der Stalinisten, Alan Wood’s IMT). Nein zur zentristischen Unfähigkeit, sich gegen den Imperialismus zu stellen (wie z.B. die Unterstützung für die britische Besetzung der Malvinas-Inseln seitens des CWI und der IMT).

* O niezależną Walke klasową w Ameryce łacińskiej tak jak przeciwko burżuazjnym rządom jak Kirchner (Argentyna) i Rouseff (Brazylia) ale też w Wenezueli, Ekwadorze i Boliwi! żadnego poparcia dla boliwijskich rządów frontu ludowego! Ale brońcie je przeciwko prawicowym próbom puczu i imperialystycznym ingerencjom! Żadnych politycznych związków z prawicowymi siłami przeciwko wenezualskiemu rządowi PSUV, jak Chirino i morenoistyczne UIT w jej pracy związków zawodowych praktykują. Wywłaszczcie multinarodowe koncerny USA, EU i Chin! Brońcie Argentyne przeciwko brytyjskiemu imperialismowi i usuńcie Brytyjczyków z Wysp Malwinów! Żadnego politycznego poparcia dla boliwaryzmu( jak np. Ze strony stalinistów, Alan Wood`s IMT). Mówimy nie zentrystycznej niezdolności źeby przeciwstawić się imperializmowi(jak np. Poparcie dla brytyjskiej okupacji Wysp Malwinów ze strony CWI i IMT).

*Europa: Obalić reaktionarną polityke oszczędzania! Skreślić wszystkie długi! Wywłaszczyć banki i koncerny! Mówimy nie do reformistycznego poparcia kapitalistycznych rządów (PCF/FdG dla Hollanda w Francji, AKEL na Cyprze). Mówimy nie związkom z prawicowymi nationalistycznymi partiami jak “Frontem” z “Niezależnymi Grekami” SYRIZA (ANEL). Zamiast symbolicznych strajków generalnych przeciwko polityce Oszczędzania,o bezterminowe strajki generalne – w kraju i w Europie- aby bronić miejsc pracy, zarobków i oszczędności! Zadnego zaufania biurokracji związków zawodowych- o niezależne komitety bazy i rady akcyjne do walki !Rozbijcie imperialistyczną Unię Europejską przez socjalistyczną rewolucję! - zamiast iluzyjnej drogi ELP i SYRIZA żeby zreformować Unię Europejską lub stalinowskiej narodowo – borniertej strategi “Opuszczajcie Unię Europejską”. Za zjednoczonymi sozialistycznymi państwami Europy! W półkolonialnych krajach jak Grecja, Cypr, i Bulgaria : Popierajcie walki robotników i walki ludu przeciwko imperialistycznym grabieżom! Opuszczajcie Unię Europejską i walczcie o rząd robotników.

*Robotnicy, Czarni i Migranci w USA: Walczcie o niezależnosć związków zawodowych i Organizacji Czarnych i Migrantów od kapitalistycznej demokratycznej parti! Mówimy nie do poparcia CPUSA dla demokratów.

* Popierać walke wszystkich uciemiężonych dla ich uwolnienia na całym świecie:Obalić każdą formę arystokratyzmu- uznanie ważnej roli tych warstw w walce wolnościowej klasy robotniczej! Równe prawa dla migrantów! Zadnych kontroli wjazdowych w imperialistycznych krajach! Zrównanie języków migrantów i mniejszości narodowych w systemie oświaty i w publicznej administracji! Znieście lewicowo-reformistyczną i zentrystyczną kapitulację przed imperialistycznym chauvinizmem (jak np. Ze strony CPB, CWI, IMT itd. podczas strajku 2009 “British Jobs for British Workers”)! Mówimy nie politycznemu dopasowaniu się do feminizmu i nacjonalizmu. Mówimy nie nadużywaniu feminizmu,żeby poddawać się imperializmowi(jak np.żądanie CWI,IST etc.aby założyciela Wikileaks Assange wydać do Szwecji).

Rewolucjoniści muszą łączyć udział w walce klasowej z programem dla władzy klasy robotniczej. To znaczy totalne odrzucenie marzycielstwaELP, stalinistów i różnych centrystów(np. CWI, IMT) że jest pokojowa,parlamentarna droga do socjalizmu. To znaczy że trzeba walczyć o stworzenie rad akcyjnych robotników, chłopów i biednych, trzeba walczyć o uzbrojoną milicję ludową, owywłaszczenie klasy kapitalistów i o rząd robotniczy w sojuszu z chłopami i miejską biedotą opierając się na miejscowych radach i milicjach. To znaczy my musimy przygotować klasę robotniczą na uzbrojone powstanie, na wojnę domową i dyktaturę proletariatu, ponieważ to jest jedyna droga, którą proletariat może pójść do przodu w walce o wyzwolenie.

 

Jedność odnośnie metod, jak ten program powinien być zrealizowany

 

To jest kilka ważnych pytań dzisiejszej światowej walki klasowej. Programowa jedność o tym, co powinno być uczynione i co nie powinno być uczynione, są podstawą trwałej rewolucyjnej jedności. Jednakże nie wystarcza zgodzić się na jeden program. Trzeba też wiedzieć, jak walczyć o ten program. Krótko powiedziawszy : Jest konieczne zgadzanie się o rodzaju organizacji walczącej, bo jest ono kluczem do tego, aby program został zrealizowany. Obecnie jest wśród wielu marksistów popularne, aby wspierać “Lewicową jedność”. “Lewicowa jedność” jest przeciwieństwem tego, co klasa robotnicza potrzebuje. “Lewicowa jedność”znaczy jedność biurokratów i robotników, jedność zwolenników i przeciwników imperialistycznych wojen, zwolenników pokojowej parlamentarnej drogi i zwolenników rewolucyjnej drogi. Krótko: “ Lewicowa jedność” jest to jedność,która paraliżuje rewolucyjną aktywność i dlatego jest to bezużyteczna jedność. Co klasa robotnicza potrzebuje, to jest rewolucyjna partia walcząca i to musi być otwarcie żądane.

To nie znaczy w żadnym wypadku, że rewolucjonaliści mają ignorować pojawienie się nowych politycznych sił .Nowa partia, która reprezentuje warstwy robotników i uciemiężonych, którzy szukają politycznego narzędzia,aby walczyć o swoje uwolnienie, ucieleśnia ważny krok do przodu. To dotyczy też wówczas, kiedy kierownictwo takiej formacji składa się z lewicowych biurokratów. Prawdziwi rewolucjonaliści mogliby się przyłączyć do tej nowej parti, otwarcie wystąpić i reprezentować rewolucyjny program ale równocześnie pedagogicznie dyskutować ze swoimi braćmi i siostrami klasowymi, którzy moźe mają wiele politycznych deficytów, ale za to są uczciwi i bojowi. Oni będą próbować chronić robotników przed bezużytecznymi manewrami ich kierowników.

Jednakże jest całkiem coś innego, jeżeli nowa partia występuje na plan, która głównie składa się ze starej upadkowi poświęconej lewicowo-reformistycznej i lewicowo-centrystycznej lewicy lub libertariańskich studentów uniwersyteckich. Taka “Lewicowa jedność” przedstawiona jako krok do przodu dla klasy robotniczej jest niczym innym jak najgorszym błędnym prowadzeniem. Zamiast oportunistycznie dopasowywać się do takich oszustów, muszą rewolucjonaliści uparcie walczyć przeciwko takiemu bezsensowi.

Naturalnie,nie możemy natychmiast założyć prawdziwie rewolucyjnej parti i Międzynarodówki. Dla tego zadania jest nas za mało i nie jesteśmy wystarczająco zakotwiczeni w klasie robotniczej. Ale wielkie zdobycza w histori ludzkości nie są nigdy prezentami nieba, lecz muszą być mocno i systematycznie wypracowane. Stworzenie zorganizowanej,międzynarodowej jedności zdecydowanych rewolucyjnych robotników i uciemiężonych, bazującej na wspólnym programie i wspólnym zrozumieniu praktycznych i organizacyjnych metod- to jest najważniejszy warunek, aby zbudować taką nową, rewolucyjną Międzynarodówkę.

Taka nowa Międzynarodówka będzie piątym razem w histori rewolucyjnego ruchu robotniczego.Widzieliśmy już cztery rewolucyjne Międzynarodówki w przeszłości: Pierwsza Międzynarodówka Marksa i Engelsa, Druga Międzynarodówka do 1914, Trzecia Miedzynarodówka, załoźona pod kierownictwem Lenina, aż do jej stalinistycznej denegeracji 1924 i Czwarta Międzynarodówka,prowadzona przez Lwa Trotzkiego. Jednakże od centrystycznej degeneracji Czwartej Międzynarodówki brakuje klasie robotniczej parti światowej socjalistycznej rewolucji. Jaką Nazwę lub Liczbę przyszła Międzynarodówka będzie też nosić,musi ona bazować na rewolucyjnym programie dla obecnego historycznego okresu i musi uwzględniać nauki ostatnich czterech Międzynarodówek.

Prawdziwie rewolucyjna partia jak też jej organizacja nadbudowana musi od początku ekzystować jako międzynarodowa formacja. Tak jak rewolucyjny program może żyć, oddychać i rozwijać się w organizacji bojowych rewolucjonistów, tak może międzynarodowy program jak teź proletariacki internacjonalizm i solidarność ekzystować tylko w międzynarodowej organizacji. Bez tych założeń są nieuniknione małostkowość narodowa i w końcu narodowe odchylenia. Nie ma świadomości bez materi, nie ma ducha bez ciała.

Przeciwko anty-leninowskiemu trendowi likwidatorstwa, jaki to teraz bardzo ulubiony jest wśród drobnomieszczańskich intelektualistów i zentrystycznych Lewicowców, podkreśla RCIT ważność nauk bolszewizmu – konieczność zakładania organizacji awangardowych i parti awangardowych, które walczą o rewolucyjny program wśród robotników i uciemiężonych i które bazują na zasadach Demokratycznego Centralizmu. Takie rewolucyjne partie i organizacje awangardowe muszą być zbudowane ze środka średnich i niższych warstw klasy robotniczej i uciemiężonych i muszą kierować się interesami tych warstw. My odrzucamy wzorowanie się większości zentrystycznych organizacji na intelektualistach warstwy średniej jak też biurokracji robotniczej i arystokracji robotniczej.

Towarzyszki i Towarzysze, żyjemy w skomplikowanym i burzliwym okresie, który jest pełen zmian i przełomów_jest najwyższy czas, oderwać się od przestrzałej rutyny i zrobić odważne kroki do przodu. RCIT wzywa wszystkich bojowników do wyzwolenia klasy robotniczej i uciskanych narodów całego świata do tego, aby się złączyć w walce o nowe rewolucyjne partie i o nową Piątą Międzynarodówkę Robotniczą.

 

Zainteresowanych skierowujemy w celu otrzymania dokładnego przeglądu o poglądach RCIT na:

* Program RCIT: Rewolucyjno-komunistyczny Manifest,

www.thecommunists.net/home/deutsch/revolution%C3%A4r-kommunistisches-manifest

* The World Situation and the Tasks of the Bolshevik- Communists ( March 2013)

www.thecommunists.net/theory/world-situation-march-2013

* Robotnicy i uciemiężeni świata zjednoczcie się w walce o wyzwolenie! Oświadczenie Rewolucyjno Komunistycznej Międzynarodowej Tendencji (RCIT) z okazji 1. Maja 2013,

www.thecommunists.net/home/deutsch/erklaerung-zum-ersten-mai-2013

* Michael Pröbsting: The Great Robbery of the South. Continuity and Changes in the Super – Exploitation of the Semi -Colonial World by Monopoly Capital.Consequences for the Marxist Theory of Imperialism. Więcej szczegółów do od niedawna opublikowanej książki na www.great-robbery-of-the-south.net