RCIT i Rewolucyjni Komuniści Korei Południowej: Nie ma pokoju bez obalenia imperializmu i władzy kapitału!

 

Korea: Nie ma pokoju bez obalenia imperializmu i władzy kapitału! Pokój dzięki proletariackiej rewolucji socjalistycznej!

 

Przecz z imperializmem południowokoreańskim! Przecz z imperializmem wielkich mocarstw, w tym z imperializmem Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii! Precz z imperialistyczną burżuazją monopolistyczną Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii!

 

Wspólne oświadczenie Rewolucyjnych Komunistów Korei Południowej i Rewolucyjnej Komunistycznej Tendencji Międzynarodowej (RCIT) z 8 marca 2019 r., www.thecommunists.net (Tłumaczenie: http://1917.net.pl/node/23591)

 

 

 

1.             Niedawny szczyt między prezydentem USA Trumpem a przywódcą Korei Północnej Kim Dzong-unem po raz kolejny pokazał, że Półwysep Koreański jest kluczowym obszarem sprzeczności obecnej sytuacji światowej. W tych warunkach rewolucjoniści w Korei i na świecie muszą przyjąć wspólne i konsekwentne stanowisko przeciwko imperializmowi i za proletariacką walką klasową.

 

2.             Rewolucyjni Komuniści Korei Południowej i Rewolucyjna Komunistyczna Tendencja Międzynarodowa (RCIT) wzywają socjalistów do przeciwstawienia się wszelkim formom imperialistycznej agresji przeciwko Korei Północnej. Bronimy Korei Północnej przed wszelkimi sankcjami nałożonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a także przed wszystkimi groźbami militarnymi ze strony wielkich mocarstw imperialistycznych. W przypadku jakiejkolwiek agresji ze strony Korei Południowej, USA lub jakiegokolwiek innego wielkiego mocarstwa wzywamy do obrony Korei Północnej i do klęski jej imperialistycznego przeciwnika.

 

3.             Oświadczamy, że socjaliści muszą uznać fakt, że Korea Południowa stała się państwem imperialistycznym. Ci, którzy unikają tego faktu i próbują sprowadzić na manowce walkę klasy robotniczej, twierdząc, że Korea Południowa jest krajem podporządkowanym lub półkolonialnym i głoszą hasło „wyzwolenia narodowego”, w rzeczywistości stoją ramię w ramię z imperialistyczną burżuazją Korei Południowej. Niewątpliwie prawdą jest, że imperializm Stanów Zjednoczonych nadal okazuje swoją nadrzędną pozycję polityczną i wojskową w Korei Południowej, a poprzez „sojusz południowokoreańsko-amerykański” imperializm Korei Południowej jest związany jako młodszy partner z imperializmem USA. (W zasadzie tak samo jest w przypadku Japonii.) Ale to nie zmienia faktu, że Korea Południowa jest państwem imperialistycznym. Innymi słowy, monopolistyczny kapitał Korei Południowej („czebol”) rozprzestrzenił się po całym świecie i jest superwyzyskuje kraje półkolonialne. Podobnie, państwo południowokoreańskie jest komitetem wykonawczym tej imperialistycznej burżuazji monopolistycznej i klasycznym narzędziem dominacji czebolów.

 

4.             Rewolucyjni Komuniści Korei Południowej i RCIT wzywają socjalistów do walki ze złem fałszywych sił antyimperialistycznych wewnątrz ruchu robotniczego, które krzycząc o „antyimperializmie!, antyamerykanizmie!”, nie przeciwstawiają się imperialistycznej klasie rządzącej ich "własnym" krajem. Potępiamy siły socjalpatriotyczne i socjalpacyfistyczne w ruchu robotniczym, które pod hasłem „Pokój na Półwyspie Koreańskim!” skłaniają robotników do wspierania rządu kapitalistycznego Mun jae-ina. Oświadczamy w tradycji Lenina, Liebknechta i Luksemburga: "Główny wróg jest we własnym kraju!" Nigdy nie ma pokoju między pracą a kapitałem! Nie ma pokoju bez obalenia rządów kapitału!

 

5.             Chociaż bronimy Korei Północnej przed imperialistyczną agresją, nie udzielamy politycznego poparcia jej przywództwu. Wręcz przeciwnie, Rewolucyjni Komuniści Korei Południowej i RCIT wzywają robotników w Korei Północnej do walki z stalinowsko-kapitalistyczną dyktaturą Kim Dong-una! Awangarda klasy robotniczej na Półwyspie Koreańskim musi walczyć przeciwko wszystkim imperialistycznym i stalinowskim władcom oraz o zjednoczoną Koreańską Republikę Robotniczą!

 

6.             Rewolucjoniści powinni walczyć o perspektywę międzynarodowej walki klasowej przeciwko wszystkim imperialistycznym mocarstwom (Stanom Zjednoczonym, Chinom, Japonii, Rosji i UE), a także przeciwko mniejszym imperialistycznym państwom (takim jak Korea Południowa). Jest rzeczą pilną, aby rewolucjoniści w Korei i na całym świecie zbudowali partię rewolucyjną! Rewolucjoniści powinni wspólnie walczyć o stworzenie nowej Światowej Partii Rewolucyjnej!

 

* Znieść imperialistyczne sankcje przeciwko Korei Północnej teraz!

 

* Likwidacja baz wojskowych USA w Korei Południowej i wycofanie 28 500 stacjonujących tam żołnierzy USA! Nie dla systemu rakietowego THAAD w Korei Południowej!

 

* Bronić prawa Korei Północnej do posiadania broni jądrowej!

 

* W każdym konflikcie militarnym między USA, Japonią lub Koreą Południową z jednej strony, a Koreą Północną z drugiej: pokonać siły imperialistyczne i ich sojuszników oraz bronić Koreę Północną!

 

* Nie dla chińskiego i rosyjskiego imperializmu!

 

* Do walki klasowej przeciwko wyzyskowi i uciskowi w obu Koreach! Precz z imperialistyczną klasą panującą w Korei Południowej! Precz ze stalinowsko-kapitalistyczną klasą panującą w Korei Północnej!

 

* O rewolucyjne zjednoczenie Półwyspu Koreańskiego! O Koreańską Republikę Robotniczą!