Austria: Policja broni faszystów i atakuje antyfaszystów!

My mówimy: antyfaszyzm nie jest przestępstwem! Solidarność z Clemensem i wszystkimi innymi zatrzymanymi aktywistami!

Statement RKOB (Austriackiej sekcji RTIC), 18.05.2014

 

W Sobotę, 17tego Maja, antyfaszystowska demonstracja licząca ponad 700 osób była odpowiedzią na demonstrację około 150 faszystów we Wiedniu, stolicy Austrii. Nasze siły skutecznie zapobiegły wygłoszeniu inauguracyjnej mowy przez nazistów, a także ich wcześniej publicznie ogłoszonemu przemarszowi ulicami miasta. Ponieważ znacznie przewyższaliśmy ich liczebnie, policja kierowała faszystów w wąskie, boczne ulice. Kiedy prawie dotarliśmy do punktu końcowego faszystowskiej demonstracji, policja zaatakowała brutalnie nasze siły i w rezultacie wiele osób zostało zranionych. Policja zaaresztowała 38 antyfaszystowskich protestantów. Jednym z aresztowanych był nasz towarzysz Clemens.

Demonstracja została zorganizowana przez połączony front antyfaszystowskich organizacji, w tym RKOB (Austriacka sekcja RCIT – Revolutionary Communist International Tendence) i naszą organizację młodzieżową RED*REVOLUTION. Nasz silny kontyngent towarzyszów RKOB i RED*REVOLUITION był bardzo dobrze zorganizowany i wykazał się bardzo dobrym działaniem bojowym, broniąc naszą kontra-demonstrację. Jest to udokumentowane licznymi zdjęciami naszego bloku, zamieszczonymi w różnych burżuazyjnych mediach (na przykład zdjęcia ze strony internetowej austriackiej gazety codziennej Standard http://derstandard.at/2000001316139/Der-Marsch-der-Identitaeren-am-Samstag-in-Wien)

W trakcie ataku policji przeciw antyfaszystowskim demonstrantom, nasz towarzysz Clemens został spryskany gazem pieprzowym/gazem typu O.C, pobity i aresztowany. Został oskarżony o „utrudnianie w wykonywaniu czynności służbowych funkcjonariusza” oraz „napaść” wobec policjanta. Podczas jego pobytu w areszcie był wielokrotnie prowokowany i upokarzany przez policję. Na przykład został zmuszony do rozebrania się do bielizny.

Wzywamy wszystkich antyfaszystów by wspólnie zorganizować szeroką kampanię w obronie Clemensa i wszystkich innych aresztowanych. Ich obrona będzie z pewnością związana z dużymi kosztami. W związku z tym zwracamy się z prośbą o datki na nasze konto solidarności (patrz poniżej).

 

Aneks:

Bardziej szczegółowy raport po w języku niemieckim można przeczytać na:http://www.rkob.net/solidaritaet-mit-clemens/stellungnahme-demo-17-5-2014/

Zdjęcia z demonstracji (Link): http://www.rkob.net/solidaritaet-mit-clemens/fotos-demo-17-05-2014/

Konto solidarności dla Clemensa:

Konto Bankowe: 04310-101-910

Kod Bankowy: 14000

IBAN: AT291400004310101910

BIC: BAWAATWW