Jo ndalimi i Shamijav! Stop ligjin Islam!

Te drejta të barabarta për Muslimanet dhe Muslimanët!

 

Rreth 500.000 njërz me besimin Islam jetojnë në Austri. Pothuajse gjysma e tyre në Vjenë. Zyrtarisht ekziston liria Fetare në këtë Vend.

Në Praktikë kjo Nuk është e vërtetë për ne Muslimanët! Nëse një Grua Muslimane punon në Billa nuk ju lejohet të mbaj Shaminë.  Dhë më McDonalds nese punojmë nuk na lejohet mbajtja e Shamis.

 Shkollet Austriake e bën të vështirë, E cila mund të jetojnë plotësisht të besimit të shumë Burra dhe Gra Muslimane pa vështirësi.

-Gjuha jonë është e ndalur !  Ka pothuajse asnjë Shkollë, Udhëzim të plote në Turke, Arabe, Shqipë apo SHDU ose më Shumë gjuhë tjera të Migrantëve.

-Shamia nuk është e lejuar ! Disa Shkolla nuk lejojnë në Sport. Shkolla të tjera Ekonomike e shohin       Shaminë si një pengesë.

-Ushqimi nuk është Hallall ! Shumica e Mishit nuk është e Hallall e therrurr. Shpesh ka oferta vetëm Ushqim Vegjetarian për Muslimanët.

Në të Organizatës Rinore RED*REVOLUTION jemi kundër gjdo shtypjes të Grave dhe Burrave Musliman!

Ne Kërkojmë:  *Barazia të Muslimanëve dhe Muslimanët në të gjitha Nivelet! Jo ndalimin e Shamijav! Ne të ndaluar ligjin Islamik!

*Për të drejtën e gjuhës amtare në Shkolla dhe Zyra ! Heqja e detyrimit e gjuhës Gjermane si gjuhë Zyrtare. Mesim në gjuhët e folura nga Fëmijët/të Rinjtë. Dokumentet dhe Informacionët në Zyrat duhet të jenë në dispozicion në shumicën e gjuhëve.

*Promovimi i Shoqatave Kulturore të Muslimanëve,per drejten e Shamijave/Burka të jet ligji kude më vesh, por ne jemi kundër detyrimit për të!

Ligji i ri i Qeverisë së Islamit ÖVP dhe SPÖ planifikojnë një shkurtim masiv të lirisë Fetare.

Të tjera besime janë të preferuar perveq Islami. Qëllimi i Qeverisë është që të këtë më shumë Kontroll mbi Muslimanët. Është planifikue që në vitin 2015 tashmë pjesërisht të hyjë në fuqi.  Në qoftë së një Shoqatë Islame nuk njihet si një Komunitet Fetar,ai nuk mund të mesojnë doktrinën Fetare.

Si mund të humbni një njohje si nje Komunitet Fetar?

Për shembull,në një "qëndrim më pozitiv ndaj Shtetit apo Shoqërisë"ka. Ose me "urdhër ose sigurinë publike në rrezik",çfar mund të thotë çdo gjë të mundshme -në Nëntor 2011,në Berlin,Gjermani kan ndalur në një Shkollë Junus M. Mysliman, për t'u lutur/falur në Shkollë. Arsyetimi ishte "ruajtja e paqes në shkollë".

Nuk janë ato Argumente!! Ketu janë Argumente nga Gjygjet Perëndimore nga të pausrit për shtypjen ndaj Muslimanev.

Me fjalë të thjeshta,Qeveria u përpoq të ndaloj Kritikat Muslimane prej nesh. Ligji Islam është paraqitur si një masë kundër Ekstremizmit dhe Abuzimit. Ne të vërtetë ajo është nje sulm ndaj Motrave dhe Vllezrreve Myslimane në Austri.  Ne duam për të parandaluar ligjin Islam të hyn në fuqi!

 

Download
RR-Islamflyer_alb.pdf
Adobe Acrobat Document 5.7 MB