Israel startar markoffensiv: Försvara Gaza! Besegra Israels krig!

Stödja den palestinska motståndsrörelsen! För en arbetarnas och alla folks internationell kampanj för att bojkotta Israel! Ner med de regimer som samarbetar med Israel! För ett fritt, rött Palestina!

Gemensamt uttalande från Revolutionära Kommunistiska Internationella Tendensen, Internationalist Socialist League (RCIT-sektion i Israel / ockuperade Palestina), den kommunistiska vänstern i Australien och redaktör för bloggen vansterparlan.v-blog.se (Sverige), 22.7.2014

 

1.            Israels markoffensiv markerar ytterligare en upptrappning i sin terrorkampanj mot det palestinska folket. Hittills har minst 275 palestinier i Gaza dödats och mer än 2.000 har skadats. Detta är inte en konflikt mellan två religiösa eller nationella grupper. Snarare är detta en ärke-reaktionärt krig med förtryck på ena sidan från den rasistiska apartheidstaten Israel och enbart ett försvarskrig på uppdrag av det palestinska folket, på andra sidan! Demokrater och socialister kan inte låta bli att entusiastiskt stödja det heroiska palestinska motståndet och arbeta för att besegra Israel.

2.            Vi välkomnar och deltar aktivt i den globala solidaritetsrörelsen med Palestina. Vi hyllar massprotesterna i Turkiet, som med rätta attackerade den israeliska ambassaden. Liknande heroiska åtgärder vidtogs av de egyptiska massorna under det senaste Gazakriget, i november 2012. Vi fördömer den franska "socialistiska" regeringen, som stöds av det "kommunistiska" partiet, för att de förbjudit den pro-palestinska massdemonstration den 19 juli.

3.            Vi kallar till byggandet av en massiv internationell solidaritetsrörelse genom arbetarklassen och de förtryckta. En sådan massrörelse bör driva fackföreningar och andra massorganisationer att aktivt engagera sig i bojkottåtgärder mot all kommersiell verksamhet och handel med Israel! Det borde bojkotta alla kontakter med sionistiska institutioner och samtidigt uppmuntra till ett nära samarbete med alla progressiva israeliska judar som protesterar mot apartheidregimen. En sådan massolidaritetsrörelse bör mobilisera för att Israels ambassader stängs, runt om i världen. Därtill måste en sådan solidaritetsrörelsen arbeta för att få slut på det militära och ekonomiska stödet till Israel, från de imperialistiska staterna.

4.            Vi fördömer den reaktionära palestinska administrationen som leds av Mahmoud Abbas och den borgerligt nationalistiska Fatah partiet. Den palestinska administrationen samarbetar med Israel och fungerar som dess medlare, mot det palestinska folket. Även om vi stöder motståndskampen i Hamas och Islamiska Jihad mot Israel och dess kollaboratörer, förkastar vi deras borgerliga islamistiska agenda. Vi kritiserar också deras militära taktik som inte fokuserar på motstånd mot den israeliska armén och beväpnade bosättare, utan riktar sig mot obeväpnade civila. De palestinska arbetarna och fattiga ska organiseras av ett revolutionärt arbetarparti som förenar kampen för nationell frigörelse med den internationella kampen för den socialistiska revolutionen.

5.            Den internationella solidaritetsrörelsen bör fördöma lokala regimer för deras samarbete, avseende både de arabiska länderna samt Turkiet, - öppet eller dolt - med Israel. Särskilt fördömer vi massförstörelsen av tunnlarna till Gaza från militärdiktatur general al-Sisi, som skär av livlina för människorna i Gaza. Inte mindre, vi fördömer även de intensiva ekonomiska banden från Erdogans regim med Israel, som har fortsatt år efter år. En solidaritetsrörelser måste tvinga dessa regeringar att klippa alla band med Israel, stänga ned de israeliska ambassaderna och - i fallet med Egypten - omedelbart öppna gränsövergången i Rafah.

6. Den internationella solidaritetsrörelsen bör kombinera kampen mot sionismen med det pågående folkliga motståndet i Egypten och Syrien mot diktaturerna i al-Sisi och al-Assad. Vi fördömer i samarbete med de "kommunistiska" partierna i båda länderna, dessa regimer.

7.            Vi förkastar reformistiska och pro-sionistisk "tvåstatslösning" som främjas av Fatahs ledarskap såväl som av många stalinistiska, socialdemokratiska och centristiska krafter, både inom Israel och runt om i världen. En sådan pseudo-lösning skulle förneka palestinierna rätten att återvända. På samma sätt skulle en palestinsk stat på Västbanken och Gaza reduceras till en bantustat, en helt beroende de-facto koloni, underordnat det mycket rikare och mäktigare Israel. Istället kämpar vi för att uppnå en enda stat i hela Palestina, där palestinierna naturligtvis skulle utgör majoriteten. Alla judar är välkomna att bo i en sådan stat, så länge de accepterar de demokratiska rättigheterna för den palestinska majoriteten. Kort sagt, kämpar vi för att ersätta staten Israel med en demokratisk, palestinska, mångnationell och socialistisk arbetarstat, Fallahin republiken, från floden till havet.

 

Låt oss förenas under parollen "Försvara Gaza! Besegra Israels krig! För en fritt, rött Palestina!

 

Undertecknare:

Revolutionär Kommunistiska Internationalen Tendens (RCIT) http://www.thecommunists.net

Internationalist Socialist League (RCIT-avdelning i Israel / ockuperade Palestina) www.the-isleague.com

Kommunistiska vänstern i Australien: http://communistleftaustralia.yolasite.com

Redaktör för blogg vansterparlan.v - blog.se ( Sweden ): http://vansterparlan.v-blog.se