Första maj 2014: det enda sättet att föra kampen för befrielse av arbetare och förtryckta - revolutionärer står enade!

Gemensamt uttalande från Revolutionära Kommunistiska Internationella Tendensen (RCIT, Pakistan, Sri Lanka, Israel / ockuperade Palestina, Brasilien, USA och Österrike), den kommunistiska vänstern i Australien och redaktör för bloggen vansterparlan.v - blog.se (Sverige), April 2014.

 

Undertecknade organisationer skickar sina första maj hälsningar till alla kämpar för befrielse av arbetarklassen och de förtryckta människorna över hela världen!

Vi lever i en värld av ökande inter-imperialistisk rivalitet, revolutionära uppror, och kontrarevolutionära hot. Under denna period i historien, så revolutionär till sin natur, vilken påbörjades år 2008 med utbrottet av den djupa lågkonjunkturen, är det mer angeläget än någonsin att förena alla äkta revolutionärer och att bygga nya, verkligt revolutionära partier runt om i världen, och att sträva efter att grunda en femte arbetar-international.

Ett sådan nytt världsparti för den socialistiska revolutionen måste byggas som en klar och tydlig alternativ till de nuvarande officiella ledarskapet i olika läger - förrädiska byråkrater inom arbetarrörelsen, ledarna för de socialdemokratiska partierna, ledningen för stalinistiska partier, Bolivarianism, partier som representerar småborgerlig nationalism och partier som bygger på islamismen. Detta nuvarande ledarskap vilseleder medvetet eller omedvetet arbetarna och de förtryckta. För att kunna byta ut detta ledarskap, åligger det oss att först och främst öppet fördöma dem. Samtidigt är det absolut nödvändigt för revolutionärer att strida inom existerande massrörelser och tillämpa enhetsfrontstaktiken mot detta ledarskap.

I samband med dagens komplexa klasskamp och världspolitiska händelser, kan revolutionärer bara kämpa för ledningen för kampen för befrielse, om de bedriver rätt taktik och har ett tydligt program. Gång på gång har vi sett att alla centristiska organisationer, som utgett sig för att representera en alternativ ledning, har misslyckats kapitalt i sina utvärderingar av vilken sida de stått på, när barrikaderna rests. I en värld av ökad imperialistisk rivalitet och massiv klasspolarisering, kan endast en internationell revolutionär organisation byggd på ett stabilt/RIGITT program och som omfattas av arbetarklassen kader, leda arbetarklassen den rätta vägen fram till den socialistiska revolutionen.

 

Som revolutionärer, intar vi följande ställningstaganden kring de dagsaktuella internationella händelserna:

 

* Ner med Ukrainas högerregering, det är en regering där fascistiska krafter aktivt deltar och som bara är en marionett i USA och EU -imperialismen händer! Krossa fascisterna! Inget stöd för någon fraktion av oligarker - varken väst eller pro-ryska! Nej till Rysslands imperialistiska interventioner i Krim! Samtidigt försvarar vi rätten för Krims befolkning att själv gå med i Ryssland! För lika rättigheter och rätten till nationellt självbestämmande för alla nationella minoriteter så som den ryska befolkningen i Ukraina och Krims tatarer!

* Ner med alla de stora imperialistiska makterna - USA, EU, Japan, Kina och Ryssland! Inget stöd för någon av de imperialistiska lägren! I Ukraina, i Östasien eller i någon annan militär konflikt mellan dessa krafter och deras marionetter, måste socialister obevekligt påminna arbetarna: den största fienden är hemma! Vrid det imperialistiska kriget till ett inbördeskrig mot din egen härskande klass!

* Besegra de halvfascistiska provokationerna i Venezuela! Försvara Venezuela mot USA-imperialismen! Ned med den nya " Pacto de Punto Fijo "! Mobilisera arbetarklassen mot attackerna från Maduro regeringen! Bryt upp arbetarklassen från det Bolivarianska ledarskapet vilka försvarar det kapitalistiska systemet och samarbetar med imperialistiska Kina! För en oberoende arbetarparti baserat på ett revolutionärt program!

* Stöd massprotesterna i Brasilien mot korruption, inflation och av användningen av offentliga pengar till de rika! För organiserade självförsvar mot polisiärt förtryck! Kämpa inom fackföreningarna för att bryta upp dem från PT och bygga ett nytt arbetarparti baserat på ett revolutionärt program!

* Ner med militärdiktaturen General Sisi i Egypten! Stöd arbetarnas strejker och massprotester mot diktaturen! Försvara det muslimska brödraskapet mot förtrycket, men ge inte något politiskt stöd för deras borgerliga ledarskap! Fördöm det Egyptiska kommunistpartiet för deras stöd till Sisi regimen!

* Stöd revolutionen i Syrien! Ner med Assad - regimen, en marionett åt rysk imperialism! Nej till något ingripande från USA och EU -imperialismen! Nej till Genève 2 förhandlingar som håller på att lägga grunden för en utförsäljning av befrielsekampen! Nej till det västvänliga FSA ledarskapet och nej till det islamistiska ledarskapet! För arbetarklassens egen styrande rådsmakt och egna miliser för att kunna organisera inbördeskriget mot Assad diktaturen! För bildandet av internationella solidaritetsbrigader!

* Försvara det palestinska folket mot Israel - den sionistiska apartheid staten! I varje konflikt står vi för en militär seger i det palestinska motståndet och nederlag av Israel! Inget politiskt stöd för Abbas / Fatah samarbetande ledarskap eller för det reaktionära Hamas ledarskap. För ett enhetligt rött Palestina, från floden till havet!

* Stöd till demokratiska proteströrelsen mot Erdogan regimen i Turkiet! Inget stöd för de lika reaktionära rörelserna Fethullah Gulen eller för CHP! För rätt till nationellt självbestämmande för det kurdiska folket, inklusive deras rätt till en självständig stat!

* Seger för den bosniska revolutionen! Stöd de multinationella arbetarnas  och de fattigas kamp i Bosnien mot den kapitalistiska åtstramningspolitiken! Kör ut trupper från USA och EU samt imperialisternas institutioner, vilka bara syftar till kolonial ockupation! Nej till den imperialistiska FN- försöken i från Haag! Grip Karadzic , Mladic och deras gelikar - arrangörerna av folkmordskriget 1992-95 mot de bosniska folket - för arbetar och bondedomstolar, som består av anhöriga och vänner till offren i detta folkmordskrig! För arbetarnas egen rådsmakt och miliser! För den oberoende arbetarrepubliken Bosnien Hercegovina som ett steg mot en socialistisk federation av folken på Balkan!

* Arbetare och förtryckta måste förenas för att bekämpa den imperialistiskt införda åtstramningspolitiken och fascismen i Grekland! Kämpa för lika rättigheter för nationellt förtryckta invandrare och de superexploaterade skikten av den grekiska arbetarklassen! Inga illusioner inför de reformistiska partierna! För en arbetarregering baserad på arbetarråd och milis! Bygg ett revolutionärt kommunistiskt parti!

* Stöd till massprotesterna i Spanien och stöd protesterna mot attacken mot kvinnors rätt till fri abort! För en revolutionär arbetarkvinnorörelse! Försvara de katalanska och baskiska folkens rättigheter att bilda självständiga stater!

* Ner med imperialistisk aggression och ockupation! I Afghanistan, Mali, Somalia, Iran och Nordkorea, besegra de imperialistiska Nato styrkorna och deras lokalt allierade! Försvara de som motsätter sig de imperialistiska inkräktarna! Inget politiskt stöd för nationalistiska, islamistiska eller stalinistiska krafter!

* Nej till kontrollerna vid de  imperialistiska ländernas  gränser som bara tjänar till att skapa ett globalt apartheidsystem mot det förtryckta folket i den halvkoloniala världen! För öppna gränser - alla invandrare är välkomna att komma och bo i de rika länderna!

* Besegra den reaktionära, pro - monarkistiska " Yellow shirt" rörelse i Thailand! Bryt arbetarnas och böndernas " gräsrötterna av " rödskjortorna " rörelse bort från den kapitalistiska Thaksim ledarskapet!

* Försvara kvinnors rättigheter i Indien! Mobilisera mot den reaktionära våldtäktskulturen! För väpnade självförsvarsenheter av kvinnor och progressiva män för att skydda kvinnor! Nej till småborgerlig feminism - för en revolutionär arbetarkvinnorörelse!

* Stöd NUMSA s och andra fackliga organisationers brytning med ANC och den regeringsvänliga fraktionen i COSATU! Det är dags för NUMSA att bilda ett eget arbetarparti nu!  Tillåt inte NUMSAs ledare att  avvika från  en oberoende klasskamp i en ny version av " Freedom Charter " eller den populära - frontist UDF, det misslyckade program av ANC politik under 1980-talet . För ett nytt massarbetarparti baserat på ett revolutionärt program! Fördöm det stalinistiska SACP som är en del av den kapitalistiska ANC-regeringen och som stödjer förtrycket av de militanta arbetarnas förtrupp, vilka de gjorde under Marikana massakern!

Revolutionärer måste ingripa i klasskampen och kombinera all nödvändig taktik med propaganda för ett program för arbetarklassens makt, vilket endast kan uppnås genom en socialistisk revolution. Ett sådant program måste bygga på de metoder som beskrivs av Trotskijs övergångsprogram från 1938:

* Bygga aktionskommittéer på arbetsplatser och i arbetarområden! Rensa fackföreningarna från byråkrater och kollaboratörer med kapitalisterna! För en demokratisk gräsrotskontroll över fackföreningarna! Bygga revolutionära kommunistiska fraktioner inom fackföreningarna! Förvandla facket till militanta instrument för arbetarklassens socialistiska befrielsekamp!

* För en glidande skala av arbetstid tills alla är anställda utan löneavdrag!

* För rätt till självbestämmande för alla förtryckta nationella minoriteter som berövats egna rättigheter att utträda!

* För revolutionära rörelser av kvinnor, invandrare, ungdomar, arbetslösa och nationella minoriteter! För alla förtrycktas rätt att gå med i arbetarnas massorganisationer och rörelser!

* Bygga kommittéer och aktionsråd av arbetare, bönder och fattiga för att organisera kampen!

* För arbetarnas och de förtrycktas beväpnade miliser!

* Expropriera kapitalistklassen! Nationalisera storföretagen och bankerna under arbetarkontroll!

* För en arbetarregering allierade med bönderna och städernas fattiga  uppbyggd på lokalt styrande råd och miliser!

* Kämpa för nya arbetarpartier och för en femte  arbetarinternational uppbyggd på ett revolutionärt program!

 

 - Ingen framtid utan socialism!

 - Ingen socialism utan revolution!

- Ingen revolution utan ett revolutionärt parti!

 

Reservation

Kommunistiska Förbundet i Australien säger att de inte anser att Kina är en imperialistisk makt.

 

Undertecknande

Revolutionär Kommunistiska internationalen Tendens (RCIT , Pakistan , Sri Lanka , Israel / ockuperade Palestina , Brasilien , USA och Österrike): www.thecommunists.net

Kommunistiska vänstern i Australien: http://communistleftaustralia.yolasite.com

Redaktör för blogg vansterparlan.v - blog.se (Sweden): http://vansterparlan.v-blog.se