Svensk polis i mordförsök – tvätta byken nu!

Vansterparlan.v-blog.se (Sweden), Postat 24 augusti, 2014

 

Go to this link to view photos and more links: http://vansterparlan.v-blog.se/2014/08/svensk-polis-i-mordforsok-tvatta-buken-nu/

 

 

Polisens beteende gentemot den folkliga antirasistiska rörelsen har inte bara visat sig  vara till ingen form av beskydd av den under det senaste året, utan har också  visat sig vara synnerligen våldsam mot oss.  Nu har polismakten tagit ytterligare ett steg mot ett eskalerande av den våldsspiralen. Det är inte i överkant att kalla det som hände i Malmö Lördagen den 23 Augusti vid den anti-rasistiska motdemonstrationen mot det nazistiska partiet SvP, för nått annat än mordförsök.

Polisen red över människor med polishästar, körde över en man med en av sina tunga bepansrade fordon, slog på ungdomar som redan var skadade och låg ner samt gjorde kraftiga utfall mot demonstranter med batong-slag, endast av anledningen att de skanderade slagord. Det finns även uppgifter att man spärrat av ingången till akutmottagningen till Malmö sjukhus och på så vis förvägrat skadade omedelbar vård. Detta är inte bara kontexten till nått spontant agerande från polisen i en förvirrad situation, det är uppenbart en medveten strategi som polisen nu tillämpar:

TT: Kunde polisen gjort något annorlunda?
– Nej. Det här är vårt sätt att arbeta, att splittra en folkmassa med fordon och hästar.

… säger polisens pressinformatör Ewa-Gun Westford.

Källa:
http://www.metro.se/nyheter/flera-skadade-vid-nazimanifestation/Hdznhw!O49SxqdiNORQKjMComQnkw/

Polisen försvarar som vanligt sitt beteende med löst tal att det rådde en situation av våldsamt upplopp. Att polisen flagrant ljuger med sitt tal om våldsamt upplopp, vid händelsen där man rider ned människor, har en av Aftonbadets journalister vittnat om:

”Jag stod precis bredvid händelsen. Det är en smal gata där man red fram med tio hästar i bredd. De red rakt fram i full galopp mot en folkmassa på 300-400 personer. Polisen upprepade detta om och om igen. Det var inte stökigt i folkmassan. Vissa skrek slagord och ett antal poliser stod framför dem för att hålla dem borta från staketet. Det var inga utfall från motdemonstranterna, det som hände var att de skrek.”

Källa:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19410749.ab

När man har bestämt sig för att det är ok att ”splittra en folkmassa med fordon och hästar”, beslutat sig för att vi poliser, vi med våldsmonopolet, vi kör på folk med två tons fordon och vi rider ner folk med tio stycken ett tons hästar, utan någon annan förnuftig förklaring än att det är så vi arbetar, då har man bestämt sig för att det är ok att leka med att döda människor! Man har i detta sammanhang inte bara bestämt sig för att människor som demonstrerar mot rasism och nazism skall känna sig skärrade av polisens övermakt, man har bestäm sig för att sprida ren terror! Man har helt enkelt gått ifrån alla principer om att garantera en neutral yttrandefrihet, man har tagit ett politiskt ställningstagande – att nazism och rasism är polisens främsta uppgift att försvara!

Detta är inte något annat än ett bevis på att även i vår ankdam, där statens våldsmonopol ofta uppfattas som opartiskt, där är man beredd att i även i dessa förhållandevis fredliga tider, att med berott mod begå medvetna våldsangrepp mot en växande rörelse av anti-rasism och anti-kapitalism, och motivet kan inte vara något annat än att försöka kväva den, av politiskt motiverade orsaker.

Det finns uppenbart en byk som behöver tvättas! Nu måste vänstern alla organisationer  massivt gå ut och kräva att inte bara dessa händelser utreds, utan även att hela polisväsendets organisation ifrågasätts. Vänsterpartiet Malmö är på rätt väg och skall ha en stor eloge för att de redan på kvällen denna lördag kom med ett kraftfullt uttalande, där de kräver en oberoende utredning av händelserna vid demonstrationen i Malmö. Men vi får samtidigt inte inbilla oss att en sådan utredning kommer att kunna förhålla sig objektiv, om vi inte kräver att den har en sammansättning av människor som står arbetarrörelsen och den anti-rasistiska rörelsen nära. En sådan utredning måste bestå av fackliga företrädare, av jurister som bevakat den nazistiska rörelsen och av anti-rasistiska journalister som exempelvis de vid tidningen Expo och, sist men inte minst, av representanter för invandrarorganisationer. Utredningen måste vara öppen och folkligt samt till avgörande del vara vald av Malmöborna själva.

Att poliser som varit direkt inblandade i att rida ner folk och köra på folk skall suspenderas på obestämd tid, är en självklarhet. Men inte bara händelsen i beslutkedjan i Malmö denna Lördag bör upp på bordet, polisbefäl måste även förhöras om sina politiska ställningstaganden och sina personlig förhållande till högerextremism. Därtill måste hela den situation av repression som råder i förorter och fattiga områden belysas.

Vänsterpartiet borde nu centralt från partiets ledning backa upp Vänsterpartiets Malmös initiativ. Partiet måste kräva att gummilagen om våldsamt upplopp omedelbart avskaffas.

Vänsterpartiet och Ung vänsters ledning har därtill en ursäkt att ge de kamrater som blivit uteslutna för sin mer militanta anti-rasism, och de bör omedelbart erbjudas återinträde i partiet och ungdomsförbundet.
Partiet bör där efter tillsammans med den övriga anti-rasistiska rörelsen och arbetarrörelsens organisationer föra en öppen debatt, genom bildandet av forum runt om i landet, om framtida strategier för anti-fascismen, samt föra en konkret debatt om  bildandet av gemensamt demokratiskt valda självförsvarsgrupper.

Protestlista mot polisens övervåld:

http://www.skrivunder.com/anmal_polisen_23_aug_2014