Ukraina: Rivalitet mellan imperialistmakterna eskalerar efter höger kuppen: stoppa imperialistiska vapenskrammel!

Revolutionär Kommunistiska internationalen Tendens (RCIT) och Bulletinen "Rörelsen för Socialism" (MAS, Ryssland), 2.3.2014, www.thecommunists.net& www.nuevomas.blogspot.com

 

1. Mot bakgrund av den 22 februari högerkupp i Ukraina, har rivaliteten mellan de imperialistiska makterna eskalerat till en markant farlig sitation. Nu sitter det vid makten en högerkoalition - den så kallade " Euro-Maidan "rörelsen - som består av pro-västerländska konservativa partier och fascistiska krafter. Denna koalition störtade den tidigare regeringen och Viktor Janukovitj, som fungerade som en lakej till de flesta Ukrainas oligarker samt till den ryska imperialismen, och som regerade med allt mer auktoritära metoder.

2. Den nya regeringen i Oleksandr Turchynov spelar på ett liknande sätt marionett åt en andra, allt viktigigare sektororer av Ukrainas oligarker, liksom för USA och EU-imperialismen. Turchynov regering avskaffade ryska som språk. på Krim och i de östra delarna av landet ett officiellt språk, och har förbjudit det kommunistiska partiet (KPU) i flera regioner eller i Ukraina.

3. Vi i RCIT och MAS bekräftar de ståndpunkter som vi har utarbetats i tidigare uttalanden. Konflikten mellan högern "Euro-Maidan" koalitionen och den tidigare regeringen av Viktor Janukovitj var och är en konflikt mellan två reaktionära läger. Klassmedvetna arbetare kan inte stödja något av dessa läger. Högerkuppen är en seger för USA och EU-imperialismen och ett bakslag för sin ryska rival.

4. Efter högerns kupp, de viktigaste uppgifterna för socialister i Ukraina är att:

i) Försvara den rysktalande minoriteten mot diskriminering.

ii) Motarbeta förtrycket av KPU och andra politiska krafter.

iii) förbereda och organisera arbetarklassen att kämpa mot de massiva sociala attacker som ligger framför oss, attacker planeras av den nya regeringen i tjänst hos de imperialistiska bankerna och monopolkapitalet.

För att uppnå dessa uppgifter, måste socialister ta en ledande roll i att sammankalla mass-församlingar och att samordna åtgärder, samt att organisera arbetarmiliser för att kunna stå upp mot angrepp av fascister eller i den nya regeringens poliser.

5. Samtidigt fördömmer RCIT och MAS  allt vapenskrammel av Putins regim. Den ryske presidenten har beviljats rätt att använda landets väpnade styrkor i Ukraina som pro-ryska miliser och fortsätter sina beslag av statliga byggnader i landets sydöstra regioner och i Krim. Federationsrådet, överhuset i det ryska parlamentet, röstade överväldigande för att stödja ett förslag om att använda "de väpnade styrkorna i Ryssland på Ukrainas territorium fram till normalisering av den socio-politiska situationen i landet." Enligt ukrainska källor, har Ryssland redan utplacerade 6.000 soldater på Krim. Den senaste händelseutvecklingen är inget annat än genomförandet av en aggressiv, imperialistisk politik från Ryssland under förevändning att försvara den rysktalande majoriteten i Krim . De nuvarande militära manövrar och utplaceringen av ryska styrkor i Krim är en fortsättning på Rysslands imperialistiska politik från det förflutna, men nu på andra sätt. De utgör ingalunda "ett broderligt stöd till deras ryska bröder och systrar. "

6. Likaså fördömer vi den reaktionära vapenskrammel av väst imperialistiska makter. Under nuvarande förhållanden, är den nya ukrainska regimen inte en oberoende aktör, utan endast marionett till Obama, Merkel och Hollande. I varje militär konflikt mellan Ukraina och Ryssland, skulle den ukrainska staten representerar väst imperialistiska makter. Därför bör socialister inte stödja någon av dessa två imperialistiska läger, varken i Ukraina, Ryssland eller internationellt.

7. Dessutom, medan vi resolut försvara rättigheterna för den rysktalande minoriteten, så försvara vi inte desto mindre lika rättigheterna för Krim-tatarerna som brutalt fördrivna av Stalins regim 1944. Tatarerna utgör en minoritet i Krim endast på grund av att deras förskjutning av den reaktionära stalinistiska byråkratin för 70 år sedan. Vi försvarar kompromisslöst deras rätt att återvända till sitt hemland, använda sitt nationella språk, och fullt ut utöva sina kulturella rättigheter utan att mötas av diskriminering.

8. Den mest brådskande uppgiften framför oss är att samla den mest avancerade delen av arbetarklassen i Ukraina, Ryssland och de västerländska imperialistiska länderna och förena dem bakom en internationalistisk klasskamp och ett antiimperialistisk program. För att organisera kampen för arbetarklassens makt, måste sanna socialister bygga ett revolutionärt parti i traditionen av Lenin och Trotskij. RCIT och MAS uppmaning till revolutionärer i Ukraina  är att de förenas i en bolsjevikisk organisation baserad på en internationalistisk och kommunistiskt program.

* Ner med högerregeringen i Turchynov! Enda väge framåt är att organisera arbetarklassen mot de sociala orättvisorna!

* För arbetarmiliser för att besegra fascisterna! Försvara rättigheterna för de rysktalande minoriteterna! Försvara KPU och andra krafter mot fascisterna och statligt förtryck!

* Försvara rättigheterna för Krim tatarerna!

* Ner med de militära provokationer och hot om rysk imperialistisk erövring! Ned med den imperialistiska inblandning av USA och EU-imperialismen!

* För en arbetarregering baserad på arbetarråd och miliser organiserade av arbetarklassen! Varken Bryssel eller Moskva - för ett oberoende, rött Ukraina!

 

Internationella sekretariatet för RCIT och redaktörer av Bulletinen "Rörelsen för Socialism" (MAS)

 

-------------

 

För en mer detaljerad analys av situationen i Ukraina hänvisar vi läsarna till följande artiklar:

RCIT och MAS: högerkrafter ta makten i Ukraina: Mobilisera arbetarklassen mot den nya regeringen! 2014/02/25, http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/right-wing-coup-in-ukraine/

MAS: Nej till terror i från Banderas fascister! Stoppa Förtrycket mot kommunisterna i Ukraina!, 2014/02/22

English: http://www.nuevomas.blogspot.co.at/2014/02/no-to-terror-of-bandera-fascists-stop.html

Ryska: http://www.nuevomas.blogspot.co.at/2014/02/mas-www.html

Spanish: http://www.nuevomas.blogspot.co.at/2014/02/no-terror-fascista-bandera-detener.html

RCIT: " Ukraina : Varken Bryssel eller Moskva! För en oberoende arbetarrepublik! "2013/12/18, som har publicerats på flera språk:

English: http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/ukraine-neither-brussels-nor-moscow/

Russian: http://www.thecommunists.net/home/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ukraine-statement/

Tyska: http://www.thecommunists.net/home/deutsch/ukraine-weder-bruessel-noch-moskau/