ABD'nin İran'a ve devrimci taktiklere yönelik saldırganlığı

 

İran'ı herhangi bir emperyalist saldırganlığa karşı savunun! Tahran'daki gerici molla rejimine ise siyasi destek vermeyin! Suriye, Irak, Yemen ve İran halkının kurtuluş mücadelelerine devam edin!

 

Devrimci Komünist Uluslararası Eğilim Beyanı (RCIT), 6 Ocak 2020, www.thecommunists.net

 

 

 

1.             Tahran'daki iktidar seçkinlerinin en etkili liderlerinden biri olan İranlı General Qassem Soleimani'nin - Irak PMF komutanı Ebu Mehdi el Muhandis'in ve diğer generallerin ABD ordusu tarafından suikaste uğratılması, Ortadoğu'nun siyasi dinamiklerinde yeni bir sahneye yol açtı,

 

a) Washington ve Tahran arasındaki çatışmayı önemli ölçüde hızlandırdı ve büyük çapta erken savaş tehlikesini kışkırttı;

 

b) Buna karşılık İran, 2015 nükleer anlaşmasına artık uymayacağını açıkladı. Tahran'ı bir atom bombası alani yapmaya yaklaştırıyor;

 

c) Irak Parlamentosu, tüm Amerikan birliklerinin Irak topraklarından atılmasına çağrıda bulunan bir karar için oy kullandı. Buna karşılık, ABD Başkanı Trump Irak'ı "daha önce hiç görmediğiniz yaptırımlar" ile tehdit etti.

 

2.             Bu gelişmeler dünyadaki aktivistler arasında büyük karışıklığa neden oldu. Suriye ve iraktaki bircok insan, Washington'un savaş çabalarının doğasının kavrayamadan, bir yandan devrimci İran rejimi ve yerel müttefiklerinin geri adim atmasindan memnun olurken, bir yandan da ABD emperyalizminin birçok muhalifleri sürmekte olan Suriye, Irak ve Iran halkinin kurtuluş mücadelelerini görmezden geliyor ya da sessiz kalıyor. Bu nedenle, Devrimci Komünist Uluslararası Eğilim (RCIT) aktivistleri - hem Ortadoğu'da hem de dünya çapında - karmaşık gerçekleri göz önünde bulunduran tutarlı bir devrimci, antiemperyalist ve demokratik duruş benimsemeye çağırıyor.

 

3. Devrimcilerin birincil amacı, işçilerin ve ezilenlerin tüm büyük güçlere ve tüm gerici kapitalist rejimlere karşı bağımsız mücadelesini güçlendirmek olmalıdır. Halklar arasındaki tüm dini ve ulusal bölünmelerin üstesinden gelmek ve tüm emperyalist güçleri dışarı atmayı, tüm diktatörlükleri ve gerici rejimleri devirmeyi amaçlayan bir program temelinde birleştirmek çok önemlidir. Böyle bir sosyalist program temelinde, devrimciler yerel gerici rejimlere karşı tüm meşru popüler mücadeleleri desteklemeli ve aynı zamanda yarı sömürgeci ülkeleri herhangi bir büyük gücün saldırısına karşı desteklemelidir. Ancak, bu taktik, ilgili kuvvetlerin burjuva veya küçük-burjuva liderliğine siyasi destek içermemelidir.

 

4. Bu nedenle RCIT, işçileri ve  dünya çapındaki popüler kitle kuruluşlarını çağırıyor:

 

a) İdlib'deki Suriyeli halkın Esad'ın zulmüne ve Rus-İran işgaline karşı kurtuluş mücadelesini desteklemek;

 

b) Bağdat'taki yönetici seçkinlere ve İran'ın müdahalesine karşı Iraklı işçilerin ve gençlerin halk ayaklanmasını desteklemek;

 

c) gerici molla rejimine karşı İran halkının kitlesel protestolarını desteklemek;

 

d) Yemen halkının Suudilerin öncülük ettiği saldırganlığa karşı mücadelesini desteklemek.

 

5. Aynı zamanda, dünyadaki devrimciler ABD emperyalizminin İran ve müttefiklerine yönelik tüm saldırılarına karşı çıkmakla yükümlüdür. Suriye ve Irak'taki popüler ayaklanmaların karşı-devrimci baskısının büyük bir organizatörü olan Soleimani için gözyaşı dökmemekle birlikte, ABD saldırganlığının bu popüler ayaklanmaları desteklemekle hiçbir ilgisi olmadığıni da biliyoruz. Washington'un İran'a yönelik yaptırımları ve hava saldırıları sadece Trump yönetiminin iç krizi ve Siyonist apartheid devletinin desteği ile degil ayni zamanda, ABD emperyalizminin Ortadoğu'daki düşüşünü ve mutlak hegemonyasını tersine çevirme isteğiyle de motive oluyor.

 

6. Bu nedenle, RCIT dünya çapındaki işçi ve kitle örgütlerini çağırmaktadır:

 

a) İran'a karşı tüm emperyalist yaptırımlara karşı çıkilmali;

 

b) ABD birliklerinin ve müttefiklerinin Orta Doğu'dan sınır dışı edilmesini talep edilmeli;

 

c) emperyalist Rusya ya da Çin'in bu çatışmayı yeni bir iç emperyalist savaşın başlangıcı haline getirebilecek herhangi bir müdahaleye karşı çıkilmali;

 

d) ABD ile İran ve müttefikleri İran'a karşı müttefikleri arasındaki herhangi bir askeri çatışmada, devrimciler emperyalistlerin askeri yenilgisini ve muhaliflerinin askeri zaferini talep etmelidir.

 

7. Sadece böyle bir taktik kombinasyonu, kurtuluşçuların sosyalist devrimin işçi ve köylü cumhuriyetleri ve Ortadoğu'da sosyalist bir federasyon kurma yolunu açmasını sağlayacaktır. Devrimcileri, böyle bir perspektifi savunan devrimci bir dünya partisi kurmada RCIT'e katılmaya çağırıyoruz!

 

 

 

Uluslararası RCIT Sekreteryası