Açık mektup: Zamanı geldi!

 

Dünya çapında sınıf mücadeleleri ve halk ayaklanmaları dalgası, devrimcilerin tarihi liderlik krizinin üstesinden gelmek için bir araya gelme aciliyetinin altını çiziyor!

 

Devrimci Komünist Uluslararası Eğilimden (RCIT) açık bir mektup, 19 Ocak 2020, www.thecommunists.net

 

 

 

Yönetici sınıfların keskin gerici saldırılarla iktidarda kalmaya çalıştığı sınıf mücadeleleri ve popüler ayaklanmalarla dolu tarihi bir zamanda yaşıyoruz. Orta sınıf gözlemciler bile, mevcut gelişmeleri 1848 veya 1968 gibi devrimci tarihsel dönemlerle karşılaştırarak mevcut siyasi dünya durumunun devrim öncesi dinamiklerini kabul ediyorlar.

 

Bu gelişmeler hiçbir şekilde Marksistler için şaşırtıcı değildir. RCIT, 2008'de başlayan tarihsel dönemin kapitalist sistemdeki büyük bir krizle karakterize olduğunu defalarca belirtmiştir. Bu sistemin düşüşü sadece yeni, şu anda başlayan Büyük durgunluğa neden olmakla kalmadı, aynı zamanda dramatik iklim krizi nedeniyle insanın varlığını tehlikeye attı. Bu kapitalist gerilemenin arka planına karşı, büyük emperyalist güçler (ABD, Çin, Rusya, AB ve Japonya) arasındaki rekabet kaçınılmaz olarak yoğunlaşti. Bu da sonuçta üçüncü bir dünya savaşı tehlikesi yaratan militarizme ve tehdit edici bir silahlanma yarışına yol açti.

 

Ayrıca, kapitalist sistemin çöküşü, egemen sınıfları kitlelerin sosyal ve demokratik başarılarına yönelik acımasız saldırılarını yoğunlaştırmaya zorluyor. Burjuvazi, bu saldırılara karşı kaçınılmaz direnişe körü körüne otoriter rejimlere hatta cilalanmamış askeri diktatörlüklere yönelerek yanıt veriyor. Ayrıca gerici güçleri kadınlara, ulusal ve dini azınlıklara (örneğin İslamofobi) karşı nefret yaymaya teşvik ediyorlar.

 

İşçilerin ve kitlelerin cesareti, bu saldırılara karşı kararlılık gösterme konusunda hiçbir şekilde eksik değildir. Şili'den Irak'a, Bolivya'dan Katalonya'ya, Lübnan'dan Hong Kong'a ve Fransa'dan Hindistan'a - milyonlarca işçi, ezilen ve genç halk, sosyal ve demokratik başarılarını ezmek isteyen gerici rejimlere karşı direniyor. Nerdeyse dokuz yillik ic savas ve yüz binlerce sehitten sonra bile, Suriyede kahraman kitleler hala Esad ve Rus-Iran zulumlerine karsi savasiyor. Filistin ve Kesmirde tüm bölge icin genis kapsamli yeni bir intifa da her an baslayabilir.

 

Hayır, kitleler gelecekleri için savaşmaya istekli değiller. Bu mücadele isteksizligi nerden kaynaklaniyor? Bunun nedeni devrimci önderlik yoksunlugudur. Mevcut dünya durumunun en trajik gerçeklerinden biri, devrimci güçlerin çok zayıf ve parçalanmış olması ve genellikle net bir programatik temelden yoksun olması.

 

Bu eksikliğin üstesinden nasıl gelebiliriz? Böyle bir devrimci liderlik mücadelelerde kendiliğinden ortaya çıkmayacaktır. Ayrıca, Pekin, Moskova veya Brüksel'deki yöneticilere utanmadan hizmet veren ya da Esad ve General Sisi gibi toplu katillerin ayaklarını öpen ulaşılmaz Stalinistler ve Reformistler tarafından özeleştirilmiş bir yenileme sürecinden dogmayacaktir.

 

Yeni bir devrimci liderlik, yalnızca mevcut mücadele dönemi için ortak bir program ve strateji temelinde birleşen örgütlerin yüzlerce ve binlerce aktivistinin ortak çabalarının sonucu olabilir. Yeni bir Enternasyonal'i inşa etmek, böylesi bilincli adımlar yoluyla, devrimcilerin, egemen sınıfın veya bir ya da başka bir emperyalist gücün bölümlerine hizmet eden partiler ve sendikalardaki hain liderliklere karşı etkili bir şekilde savaşmakla olabilir.

 

RCIT, Dünya Devrimci Partisi kurmanın sınırlı güçlerimizi adadığımız en acil görev olduğunu her zaman vurgulamıştır. (Aşağıdaki RCIT programı bağlantılarına bakınız.) Ancak, böyle büyük bir görevin tüm devrimcilerin ortak çabalarını gerektirdiğine şüphe yoktur. Bu yüzden RCIT, dünya çapında devrimci örgütlere ve aktivistlere, tüm ülkelerde bölümleri olan böyle bir Yeni Enternasyonal kurmak için başvuruyor! Sadece böyle bir araç, işçilerin ve ezilenlerin avangardının, reformcu hainlerin ve merkezci akılların engellerini bir kenara itmesine ve uluslararası sosyalist devrimin, işçi ve halk hükümetlerinin yolunu açmasına izin verir.

 

Yoldaşlar, kelimelerden eyleme geçmenin tam zamanı! Bizimle ve programa dayali bakış açımızla hemfikir olanlara güçlü yönlerimizi birleştirmek için adımlar atmalarını öneriyoruz. Birçok benzerlik ve aynı zamanda önemli farklılıklar görenler için ciddi bir tartışma ve işbirliği sürecini başlatmanızı öneririz. Şu anda tam bir anlaşma yoksa, böyle bir uzlaşma sürecini güçlendirmek ve organize etmek için bir blok oluşturmalıyız. Böyle bir blok önemli siyasi dünya olaylarına birlikte tepki vermeli ve küresel sınıf mücadeleleri dalgasına müdahale etmelidir. Bu aynı zamanda Lenin'in 1914'ten sonraki Zimmerwald hareketi içindeki yaklaşımıydı. Böyle bir şey bizim icin de bu dönemde son derece uygun görünüyor, çünkü yeni nesil savaşçılarla birlikte devrimci bir dünya partisi kurmamıza yardımcı olacak. Gerçekten devrimci olan herhangi bir örgüt, şimdiki dönemlerdeki tarihsel sorumluluğunun tam olarak farkında olmalıdır. Yoldaşlar, böyle bir sürece başlamak için boşa zaman yok! Harekete geçme zamanı şimdi!

 

Özellikle, devrimci örgütlerin ve aktivistlerin aşağıdaki ilkelere dayanan devrimci liderlik kurmak için ortak bir blok oluşturmasını öneriyoruz.

 

1.) Neoliberal hükümetlere ve otoriter kapitalist hükümetlere (örneğin Şili, Ekvador, Haiti, Irak, Lübnan, İran, Hong Kong, Hindistan, Fransa) karşı tüm sınıf mücadeleleri ve halk ayaklanmaları için koşulsuz destek! Esad diktatörlüğünün ve Rus-İran işgalcilerinin devrilmesi için halk mücadelesi ile dayanışma!  Bolivya'daki gerici darbeye son!

 

2) Ulusal baskı ve yabancı işgaline karşı tüm popüler mücadelelere koşulsuz destek (örneğin Filistin, Keşmir, Suriye, Afganistan, Katalonya, Doğu Türkistan, Çeçenistan)!

 

3) Büyük güçlerin veya onların askerlerinin (örneğin İran, Venezuela, Kuzey Kore Mali, Somali) yaptırımları ve askeri saldırganlıklarına son!

 

4) Doğu ve Batı'daki büyük güçlere destek yok! Ticaret savaşları, silahlanma yarışı ve vekil savaşları yikilsin! Asıl düşman kendi ülkenizde! ABD, Çin, Rusya, AB ve Japonya'ya karşı - işçilerin ve ezilenlerin uluslararası birliği için!

 

5.) Devrimci güçlerin mevcut zayıflığı ve parçalanması nedeniyle, işçilerin ve ezilenlerin adil mücadeleleri genellikle reformcu, milliyetçi, popülist veya İslamcı liderlerin önderliğinde gerçekleşir. Devrimciler herhangi bir mezhepçi tavrı reddeder ve bu tür kitle mücadelelerine aktif katılımı savunurlar. İlgili pratik anlaşmalara ve bu tür güçlere yönelik taleplere, yetersizliklerine dair sürekli bir uyarı, bağımsız bir işçi partisi kurulmasına sürekli bağlılık ve bir işçi ve halk hükümeti için sosyalist program eşlik etmelidir.

 

RCIT, temelde bu beş ilkeyi kabul eden tüm organizasyonları ve aktivistleri bizimle diyaloga girmeye çağırıyor. Bu, bir blok oluşturmak ve yeni bir Enternasyonal kurmak için çalışmanın somut adımlarının tartışıldığı bir tartışma, işbirliği, toplantılar ve konferanslar sürecini içerebilir.

 

Yoldaşlar, kardeşler! Önümüzdeki tarihi görevlere adil yapalım! Olagsn Rutinlerimiz ve gönül rahatlığı için bir gerekçe yoktur! Şimdi harekete geçme ve kararlı bir şekilde hareket etme zamanı geldi!

 

Birlik - kavga - zafer!

 

 

 

RCIT Uluslararası Sekreteryası

 

 

 

* * * * *

 

 

 

RCIT, analizimizi ve programlı bakış açılarımızı özetleyen bir dizi kitap, broşür ve bildiri yayınladı. Hepsine www.thecommunists.net web sitemizden erişilebilirsiniz. Özellikle, RCIT programına - "Devrimci Kurtuluş Manifestosu" na (https://www.thecommunists.net/rcit-program-2016/) ve bugün bir günümüzde devrimci birligi kurmayi saglayacak 6 önemli Nokta (https://www.thecommunists.net/home/t%C3%BCrk/gunumuzde-devrimci-birligi-kurmayi-saglayacak-6-onemli-nokta/).