Avusturya Devleti: Michael Pröbsting Hakkındaki Suçlamaları Derhal Geri Çekmelidir!

www.dorduncublok.blogspot.com/2016/04/avusturya-devleti-michael-probsting.html

 

 

 

Imza Listesi

 

 

 

Michael Pröbsting, RCIT(Uluslararası Devrimci Komünist Eğilim) lideri; İsrail'e karşı Filistin davasını savunduğu için Avusturya Emperyalist devletinin saldırısı altında bulunmakta. Bizler de DEİİK'in Türkiye'deki yoldaşları olarak Emperyalist burjuvazinin bütün saldırılarına karşı RCIT ve Michael Pröbsting'le dayanışmamızı ifade etmek isteriz.

 

20 Nisan 2016 günü,(Avusturya siyasi polis) "Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Federal Bürosu" ( "suça kışkırtıcılıkla ve Avusturya Ceza maddesinin 282. maddesi dolayımıyla "fitne" suçlamasıyla) Michael Pröbsting'e mahkumiyet dolayımıyla bir yıl hapis cezası gelebilir. Üzerine atılan suçlama  geçen yıl yaptığı bir konuşmada kullandığı bir ifadeye dayanmaktadır. 16 Ekim 2015, Viyana'da BM binası önünde yapılan  bir mitingte  o konuşmasının sonunda şunları söyledi: "Ben İsrail diktatörlüğüne karşı ve onların özgürlüğü için mücadele eden tüm cesur Filistinlilere selamlarımı gönderiyorum. Kalbimiz Üçüncü İntifada ile İsrail devletinin yıkılması ve Filistin'de tüm insanların barış içinde yaşayabileceği zafere kadar filistin halkıyla beraber atmaktadır.

 

Polis sorgusunda Probsting yeniden mevcut gösterideki konuşmasını savunmuş ve özellikle Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dönme hakkının sağlanması gerektiğini ve bunun gerçekleşebilmesinin esas koşulunun da İsrail devletinin yıkılıp Yahudi ve Filistin halklarının kardeşçe yaşayabildiği bir  Birleşik filistin devletinde mümkün olduğunu savunmuş, bu anlamıyla İsrail ordusuna karşı filistin halkının silahlı direnişini desteklediğini belirtmiştir. Bunun için Savcılık şimdilik dosyanın  bir yargılamayı gerektirip gerektirmediğine karar verecektir.

 

Bizler Pröbsting'in yargılanmasına karşı çıkmakta onunla dayanışmamızı ifade etmekte iken filistin sorununda da Filistin Halkının kurtuluşunu ifade eden tutumuyla da tam bir dayanışmamızı belirtiyoruz. Yoldaşımız Gerry Downing'in aynı gerici siyonist devletin saldırıları altında İngiltere'de yaşanılanların bir benzerini Pröbsting yaşamaktadır. Bu anlamıyla İsrail Soykırım Devletinin varlığını sonuna kadar reddediyoruz.

 

Bu geleneksel politik manevralar ve anti-siyonizm'i anti-semitizm'le eşitleyen tutum alışların aptalca birer manevra olduğu aşikardır. Çünkü devrimciler yahudi halkına değil İsrail devleti'ne karşı çıkmaktalar. Oysa ABD, İngiltere ve Avusturya gibi emperyalist devletler gerici İsrail devletinin ayakta kalmasının biricik garantisini oluşturmaktalar. Proleter Devrimciler Gerici İsrail devletine karşı filistin halklarının mücadelesini koşulsuz desteklemekte ve dayanışmasını ifade etmekten çekinmemektedir. Tıpkı Kürdistan'da ve dünyanın başka her toprağında zulme karşı direnenlerin yanında durduğu gibi...

 

 

 

RCİT hakkında daha fazla bilgi almak ve dayanışma için: http://www.thecommunists.net/rcit/solidarity-proebsting/