20 Haziran Dünya Mülteciler Günü İle İlgili Uluslararası Eylem Günü için Ortak Çağrı

Mülteciler İçin Avrupa'nın Sınırları Açılsın! Arap Devrimleri İle Dayanışmaya!

15 Haziran 2016 Çarşamba, http://dorduncublok.blogspot.co.at/2016/06/multeciler-icin-avrupann-snrlar-aclsn.html

 

 

 

- Biz, imzacı örgütler, 20 Haziran'da Dünya Mülteciler Günü Dolayısıyla Uluslararası ortak bir eylem için biraraya geliyoruz. Birlikte acımasız diktatörlükler, çok uluslu şirketler ve Büyük Güçler saldırılarının yıkıcı sonuçları sonucunda yurtlarını terk etmek zorunda olan mülteciler ile koşulsuz dayanışmamızı ifade ediyoruz:

 

* Avrupa'da şovenizme ve militarizme karşı mücadeleye!

 

Mültecilere sınırları açın! Fransa'da olağanüstü hali kaldırın! Avrupa sokaklarında militarist orduların yeri yok! İslamofobik ırkçılığa karşı Müslüman göçmenleri savun! Filistin'le dayanışma yanlısı aktivistlerin suçlamaları kaldırılsın! Sokaklardan ırkçı ve faşist güçleri süpürecek işçi ve göçmenlerin hareketlerinin ve kitle örgütlerinin birleşik cephesi için ileri!

 

* Göçmenler için eşit haklar!

 

Eşit ücret ve tam vatandaşlık hakları! Eğitim ve kamu yönetiminde göçmenler ve ulusal azınlık dilleri için tam eşitlik! Tüm mülteciler ve tüm işsiz yerli işçiler için iş ile bir kamu işleri programı! Yerli işçiler ve göçmenler -ortak düşmana karşı birlikte mücadeleye: ABD, AB ve Rusya ile Orta Doğu ve Afrika'daki egemen sınıf diktatörlükleri !

 

Aynı şekilde Arap Devrimi ile dayanışmamızı ifade:

 

* Kahrolsun Suriye, Mısır, Irak, Körfez monarşileri yanı sıra Tunus gerici rejimleri! Yabancı ve yerli düşmanlara karşı Arap Devrimini savun! Suudi Saldırganlık karşı Yemen halkının haklı mücadelesini savun! İsrail emperyalist Irkçı Rejimini Parçala- Filistin Direnişinin Zaferi için İleri! Kürt halkının Kendi Kaderini Tayin hakkı için ileri! Kahrolsun Gerici Daesh!

 

*Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Libya, Mali, ve Somali'de emperyalist saldırı ve savaşlara Son! Emperyalist NATO ve Rus güçleri ve yerel müttefiklerinin yenilgisi için! Biz emperyalist işgalcilere karşı mücadele edenlerin tarafındayız, ama milliyetçi ya da İslamcı güçlere hiçbir siyasi destek yok!

 

Biz proleter devrimcilerin, Sosyalist Devrimin yeni bir Dünya Partisi inşa etme mücadelesini acil bir ihtiyaç olarak gören ve bu mücadeleyi güçlendirmek için, birleşmek için, inşa yolunda atılmış bir adım olarak bu ortak uluslararası kampanyayı örgütleyelim.

 

 

 

Devrimci Komünist Uluslararası Eğilim

Dördüncü Blok (Türkiye)

Agrupación de Lucha Socialista (Meksika)