Patlayıcı gerilimlerle dolu bir dünyada devrimci birlik için!

 

Sosyalist bir gelecek için mücadelede enternasyonalist bir bakış açısı için

 

Ortak Devrim Örgütleri Beyanı, Ağustos 2019

 

 

 

Kapitalizm daha önce görülmemiş bir kriz ve gerileme içinde. Sınıflar ve devletler arasındaki gerilimlerin ve çatışmaların yoğunlaşması kaçınılmazdır. Dünyanın dört bir yanındaki devrimciler, sosyalist devrim ve işçi gücü için enternasyonalist ve anti-emperyalist bir program temelinde sınıf mücadelesine müdahale etmelidir. Aşağıdaki hedefler için savaşıyoruz:

 

* Bütün büyük güçlere ve milletvekillerine karşı ezilen kitlelerin kurtuluş mücadelelerini destekleyin! Rusya’yı ve ABD’yi Suriye’den kov! ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ve saldırganlığına hayır! Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlara hayır! ABD, Avrupa, Rus ve Çin birlikleri, Venezuela ve Orta Amerika'dan, Mali, Libya, Nijer, Güney Sudan, Cibuti ve diğer tüm Afrika ülkelerinden uzak durun !

 

* İşçilerin ve ezilenlerin kurtuluş mücadelelerini destekleyin! Hong Kong'da işçilerin ve gençlerin mücadelesine desten verin! Sudan ve Cezayir'deki halk ayaklanmasına karşı zafer! Ürdün'den Akdeniz'e ücretsiz bir Filistin için! Suriye'deki Esad diktatörlüğü ile yikilsin! Çeçenya, Doğu Türkistan ve Keşmir ezilen halkları için ulusal özerklik! Halkın işçi ve kitlesel protestolarını Brezilya'nın, Honduras'ın ve Latin Amerika'nın emperyalist yanlısı hükümetlerine karşı destekleyin!

 

* Tüm büyük güçlere karşı savaş (ABD, Çin, AB, Rusya ve Japonya)! Ticaret savaşlarına icn silahlanma yarışına, askeri provokasyonlar, emperyalist korumacılık ve küreselleşmeye karsi savas! Emperyalist devletlerdeki devrimciler, yaptırımlara ve tarifelere ve ayrıca büyük işletme rakiplerine karşı her türlü şovenizme karşı çıkmalı (örneğin, ABD’de Çin karşıtı histeriler, AB’de Rusya karşıtı propagandalar, Rusya’da ve Çin’de Batı’ya karşı antlaşmalar vb.)! Japonya ve Güney Kore'deki devrimciler, ülkeleri arasındaki şovenist gerilimlere karşı çıkıyor! Yunanistan'daki devrimciler, Makedon karşıtı şovenizme ve egemen sınıfın Türk karşıtı histerisine şiddetle karşı duruyorlar! Güney ülkelerindeki devrimciler, kurtuluş mücadelesinde birleşik cephe taktikleri için çalışmalıdırlar. Büyük güclere karsi muhalefet  gösteren Organisazyonlari da uyarmlisiniz("düşmanımın düşmanı dostumdur" anlamında)!

 

* Emperyalist göç politikası yikilsin! Meksika Sınırındaki Trump Duvarını parçala! Meksika hükümeti tarafından Orta Amerikalı göçmenlerin baskılarına hayır! AB Frontex rejimine lanet olsun! Rusya’daki acımasız göçmen karşıtı politikaya hayir! Tüm göçmenler ve mülteciler için sınırları açın! Göçmenlerin tam eşitliği (vatandaşlık hakları, eşit ücretler, sosyal ve sağlık hizmetlerine erişim, ana dillerini eğitimde kullanma, idare vb.) saglansin!

 

İşçilere ve ezilenlere kendilerini sosyal demokrasinin, Stalinizmin, Bolivarizmin, küçük-burjuva milliyetçiliğinin ve İslamcılığın etkisinden kurtarmaları için yardım etmek için devrimcileri çağırıyoruz. Sosyalist bir gelecek için savaşan devrimci bir dünya partisi inşa etmek için güçlerimizi birlestirmeye!

 

 

 

İmzacı kuruluşlar:

 

 

 

Devrimci-Komünist Uluslararası Eğilim (Pakistan, Sri Lanka, Güney Kore, Nijerya, Kenya, Zambiya, Yemen, İsrail / İşgal Altındaki Filistin, Brezilya, Meksika, İngiltere, Almanya ve Avusturya), www.thecommunists.net

 

Revolutionary Communists (Güney Kore), http://go.jinbo.net/commune/view.php?board=cool&id=51945&page=1

 

Jammu Kashmir Revolutionary Socialists (Keşmir)

 

Revolutionary Socialist League (Kenya), https://redflagkenya.wordpress.com/

 

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (Kosta Rika), http://prtcostarica.blogspot.com/ (Note)

 

RCIT Supporters in Turkey (Türkiye), http://sinif-savasi.blogspot.com/

 

RCIT Supporters in Zimbabwe (Zimbabve)

 

RCIT Supporters in Spain (İspanya) (Note of the signatories: “We consider it as important to fight for the right of national self-determination of all peoples which are oppressed by the Spanish state (e.g. in Catalonia, Euskadi, Galicia, Canary Islands, Andalusia, etc).” The RCIT agrees with this approach.)