Kahrolsun Mezhepçi Terör ve Polis Devleti!

RCIT (Devrimci Komünist Uluslararası Eğilim), Dördüncü Blok, 30.6.2016, www.thecommunists.net, http://dorduncublok.blogspot.com/

 

 

 

 

İstanbul Atatürk Havalimanına 28.06.2016 tarihinde Işid isimli islamcı-faşist barbar çeteleri tarafından apaçık ve gözüdönmüş bir katliam gerçekleştirildi. Bugün bu katliamın son rakamlarına göre yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye yaralı insanlarımızın sayısı ise 250 ye yükseldi. Barbarlıkta ve vahşette emperyalist efendilerinin ve egemen güçlerin gözüne girmekte sınır tanımayan bu vahşi örgütün katliam halkasının ne ilk ne de son eylemi olacağı apaçık görülmekte.

 

Ortadoğu'yu bir ateş çemberine çeviren dev emperyalist güçler ve onların yerel ayakları Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'de hergün yoksul emekçi insanların evlerine ateşler düşürüp canlarını vahşet tablolarıyla almaktan geri durmuyorlar. Özellikle yükselen "Arap Baharı"nın devrimci coşkusunu kendi lehlerine döndürmek için emperyalist güçler ve yerel işbirlikçileri mezhepçi çatışmaları körüklemekten geri durmuyorlar ve karşımızda esasen her din ve mezhepten ezen-sömürgeci güçlerin bu mücadelesinde sınır tanımayan bir barbarlık da beraberinde eşlik etmiş oluyor.

 

Akp-Erdoğan kliğinde ifadesini bulan Sermaye diktatörlüğünün özellikle Suriye minvalinde bu mezhepçi terörün ve vehşetin açık bir suç ortağı ve destekçisi olduğu ortadayken gelinen noktada yeniden "mazlumu" oynamaya çalışmaları esasen yaşanan saldırıların da esas faillerinin ve emir verenlerinin kimler olabileceğini gözler önüne apaçık bir şekilde koymaktadır.

 

Bu saldırının ardından zaten giderek baskısını artttıran ve otoriterleşen Erdoğancı Diktatörlüğün yeni güvenlik politikalarına döneceği ve baskının doruğunu giderek arttıracağı apaçık bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Erdoğan diktatörlüğü bu saldırının esas failidir ve bu saldırıyı sömürerek kendi diktatörlüğünü güçlendirmeye, giderek ülkeyi tam anlamıyla açık bir polis devletine dönüştürmeye, Kürdistan'da her geçen gün artan yoksul ezilen kardeşlerimize yepyeni katliamlarını meşrulaştırmaya ve bütün demokratik haklarımızın ellerimizden alınmasını sağlayan bir saldırıyı beraberinde getirecektir. Bütün bu saldırılarla yepyeni bir korku dalgası yaratı bizleri sindirmek istedikleri çok açıktır.

 

Bütün bu saldırıları durdurmanın yolu bellidir. Korkacağız belki ama Diktatörküğe karşı haklarımız için mücadele etmekten yaşamımız ve geleceğimiz için sokaklara çıkmaktan geri durmayacağız. Yepyeni bir "haziran" rüzgarını daha örgütlü ve birleşik biçimde sokak sokak, fabrika fabrika, ev ev, komitelerimizle eylem birliklerimizle, direniş platformlarımızla, işçi inisiyatiflerimizle sokakları fethedip işçi sınıfının iktidarı ile taçlanmış özgür bir ülkeyi komünist bir dünyaya büyüyen dev bir özgürlük selini büyüteceğiz. 

 

- AKP-Erdoğan istifa!

 

- Komitelerde Örgütlen mücadele et

 

- Sermaye dikatatörlüğünü yenmek için Devrimci cephede birleşelim

 

- Devrim için Devrimci Parti

 

- Yeni devrimci bir dünya partisini inşa edelim Sömürücülerin iktidarını yıkalım!

 

- Komünist Bir Dünya Kuracağız!