לעצור את מכונת ההרג של האפרטהייד!

 

אנו חברי הלס“א מצדיעיםלכל אלו שאזרו אומץ להביע הזדהות עם תושבי עזה הנתונים תחת מתקפה אכזרית,שאין בינה ובין בטחון להמוני הישראלים דבר. צה“ל הוא הזרוע הצבאית שלהשלטון וזוהי מדינת ישראל שמפעילה טרור ממלכתי, במימון הציבור הנאנק תחתהגזרות הכלכליות, כלפי הפלסטינים ועמי האזור.

אנו מברכים על הניסיוןלאחד את כל המתנגדים למדיניות הטרור של הממשלה והכוחות הפשיסטיים, אולם אנורואים בדרישה להפגין תחת סיסמאות משותפות בלבד שגיאה חמורה. הבסיס הטובביותר לאיחוד הוא חופש הבעת עמדה לכל האינדיבידואלים והארגונים – רק כךתהיה לציבור אפשרות לבחון ולבחור את הדרך לעצור את פשעי המלחמה נגד העםהפלסטיני והאלימות נגד המזדהים עם סבלו.

רבים משווים את מדינתישראל למדינת האפרטהייד בדרום אפריקה, אולם התהליך המתרחש בארץ זו דומהיותר לתהליך הנישול והטיהור האתני של העמים הילידים באמריקה ואוסטרליה.תהליך זה מתאפשר בחסות תהליך השלום ופתרון שתי המדינות שאינו אלא אשליהמסוכנת.

נכון, מול ישראל מתייצבכיום ארגון בורגני חשוך בשם חמאס, אשר עומד כמכשול בדרך לשחרור פלסטין בכךשהוא הופך אזרחים בלתי חמושים למטרות ומספק לישראל תירוץ לטבוח באזרחיםבלתי חמושים. יתר על כן, הוא נמנע מגיוס ההמונים ברצועה להילחם בכובש. אילוהיה מארגן מאות אלפי צעירים וצעירות חמושים במקום להשקיע בטיליםפרימיטיביים, הצבא הישראלי לא היה מעז לדרוך על אדמת עזה. אולם ישראל היאמדינה אימפריאליסטית חמושה עד השיניים ואילו חמאס הוא ההנהגה הנבחרת של עםכבוש, מדוכא, הנלחם על חירותו.

יש מקום להפסקת אש, אךהתנאי לכך הוא הסרת המצור הנפשע על עזה ושחרור כל האסירים הפוליטייםהפלסטינים. הדרישה כי חמאס יתפרק מנשקו, בעוד ישראל מחזיקה באחד הצבאותהחזקים בעולם, היא לא פחות ממגוחכת.

העם הפלסטיני אולי אינומסוגל לנצח בכוחות עצמו, אך הוא לא לבד. בכל העולם המונים יוצאים להפגנותוקוראים לחרם מוצדק על ישראל, שהופכת מבודדת יותר בכל יום שחולף. אנוטוענים כי חרם זה ינצח רק אם יעמדו בראשו המוני הפועלים והמדוכאים בעולם.הדרך היעילה ביותר היא סירוב להעמיס או לפרוק מטענים, במיוחד נשק, מישראלואליה.

לישראלים אנו אומרים: ישלכם זכות לחיות בביטחון, אולם הסכנה לביטחונכם היא מדינת ישראל הפועלתכמלכודת מוות ליהודים. ילדי שדרות אמנם סובלים מאוד, אך ילדי עזה נטבחיםממש. הפשעים האכזריים של ישראל מעוררים את שד האנטישמיות ומסכנים לא רקאתכם אלא את כל היהודים בעולם.

הדרך היחידה שלכם לנצחבמאבק זה למען שלום וביטחון לכם ולילדיכם ובמאבקים למען שוויון וצדק חברתי,היא אם תיאבקו יחד עם בני העם הפלסטיני למען מדינה אחת דמוקרטיתוסוציאליסטית מן הים עד הנהר.

לעמדתנו המלאה: www.the-isleague.com

למען פלסטין חופשית דמוקרטית ואדומה!

 

Download
ISL-Leaflet_Hebrew_26.7.pdf
Adobe Acrobat Document 185.5 KB