בין איתמר לתל אביב - בין כיבוש לאונס קבוצתי

Attack on Settlers and Rape in Tel Aviv.
Adobe Acrobat Document 108.9 KB