יחי יום האישה הבינלאומי!

 

הפתרון היחידי לאלימות ולאפליה – מהפכה סוציאליסטית!

מאת: הילה סלוצקי ובוריס המרשלג

 

היום ה-8 למרץ הוא יום האישההבינלאומי. זהו יום, בעל מסורת סוציאליסטית בת יותר ממאה שנים, ולו שניפנים עיקריים. מצד אחד, זהו יום בו נשים בכל העולם חוגגות את הישגיהן במאבקלמען שוויון מלא לגברים וכנגד כל צורות האפליה והאלימות כלפיהן, ומצד שני,מביטות אל המציאות הקשה ישר בעיניים ומסמנות את המטרות הבאות, המוליכותבסופו של דבר למהפכה החברתית הבאה שתבטל את כל צורות הדיכוי, אי-השוויוןוהאלימות בקרב בני ובנות האדם – היא המהפכה הסוציאליסטית.

דיכוי חברתי של נשים והמאבקכנגדו אינם חדשים. החברה המעמדית, אשר תחילתה עוד במעבר בני האדם מאורחחיים של ציד ולקט לאורח חיים חקלאי, היא הגורם העיקרי, ובכל פעם שמהפכהטכנולוגית או חברתית שינתה את פניה של החברה המעמדית, השתנו גם צורותואופני הדיכוי כלפי נשים. מדי פעם ופעם מספרים ספרי ההיסטוריה והדת על נשיםשמילאו תפקידים מנהיגותיים חשובים, אולם אלה אינם אלא היוצא מן הכלל שמעידעל הכלל – בכל חברה מעמדית, האישה מוצאת עצמה סובלת ולעתים אף נאבקתבאפליה, אי-שוויון, דיכוי ואלימות.

המהפכה הדמוקרטית, אשר נישאה עלכתפי המהפכה התעשייתית ואופן היצור הקפיטליסטי, הוליכה בתור-הזהב שלהלפריצת דרך כבירה במעמדן המשפטי והכלכלי-חברתי של נשים. נשים ואף גבריםנאבקו מאבק מר והשיגו עבור נשים זכויות שונות כגון להצביע בבחירות לפרלמנט,להשתלב בשוק העבודה, להחזיק ברכוש פרטי ועוד. עם זאת, אנו חיים כיום בעידןהריקבון והשקיעה של השיטה הקפיטליסטית, אשר אותו מלווה, בנוסף לעימותיםצבאיים, רעב, מהפכות ומהפכות-נגד, הרס הסביבה, נסיגת הדמוקרטיה וכו’, גםדיכוי ואי-שוויון הולך וגובר בין נשים וגברים בעולמנו.

כאן, במדינת ישראל, נשים, מגיל ינקות עד שיבה, נתקלות באין ספור צורות וביטויים של דיכוי, כאשר העיקריים שבהם הינם:

1. אלימות נשים סובלותמהתעללות פיזית, נפשית, מינית וכלכלית מצד בני זוג וקרובי משפחה. נכוןלשנת 2013 בישראל חיות כ-200 אלף נשים מוכות ובמהלך שנה זו 19 מתוכן נרצחו.[1] מדד האלימות נגד נשים, “נשים על הכוונת”, מוביל למסקנה כי אחת מכל שלוש נשים בישראל תותקף מינית במהלך חייה.[2] ואם כל זה לא מספיק, הרי שבישראל רעיונות ממשפחת “האשמת הקורבן” בכל הנוגע לתקיפות והטרדות מיניות, רווחים ומושרשים היטב.

בעוד שאנו, סוציאליסטיותמהפכניות, מודעות לעובדה שהפתרון לבעיית האלימות הינו רב-מערכתי ודורששינויים עמוקים בתחומי החינוך, בריאות, תשתיות, שיטור, משפט וחקיקה, הרישהניסיון מלמד אותנו כי אין אנו יכולות לסמוך על ממסד הנשלט בידי בעליההון, אשר ברובם המוחץ הם גברים, ואף לא על הנשים שהם בוחרים לאמץ לקרבו שלאותו ממסד. הממסד הקפיטליסטי לעולם לא יביא לשינוי משמעותי באיכות חייהןשל נשים פועלות או עניות או המשתייכות לקבוצה אתנית מדוכאת כגון פלסטיניותאו שמוצאן אתיופי. שינוי עמוק של חברה רקובה דורש מהפכה חברתית. אנו,עוסקות בבניית מפלגת פועלים ופועלות מהפכנית שמטרתה להנהיג אותה. אירועיהמחאה החברתית בשנת 2011 בישראל, וכמוהו גל המהפכות החברתיות בעולם הערביבאזורנו, הוכיחו כי הסבירות שהמהפכה החברתית הבאה תונהג בידי נשים גבוההלאין שיעור מבעבר. הצטרפי אלינו וקחי חלק בכך!

בינתיים, אין לנו אלא לסמוך עלעצמנו, אחת על השנייה, ואף על גברים שיוכיחו לא רק במילים, אלא במעשים, כיהם שואפים לעולם שוויוני וצודק ללא אפליה על רקע מגדרי, אתני, דתי או אחר.אמנם הטבע העניק לגבר הממוצע כוח פיזי רב משלנו, אולם כיום, כ-200 שנה אחריהמהפכה התעשייתית, כוחו הפיזי של הגבר הפסיק מזמן להוות יתרון על פניהאישה. הפתרון המידי שאנו מציעות לאלימות הגואה הוא להתארגן להגנה עצמית!עלינו להתארגן יחד ולהכשיר את עצמנו הן באומנויות הלחימה השונות המעניקותכלים להגנה עצמית ללא תלות בכוח פיזי, והן לחמש (כן, ממש לחמש!) את עצמנובכל אמצעי שנראה לנכון ואשר יבטיח את ביטחוננו ושלמות נפשנו וגופנו. ידע כלגבר המבקש להרים ידו לרעה כנגד אישה, כי ייתכן ולא תשוב עוד, אותה יד,לבעליה. נראה אם אז, יאשימו הטוקבקיסטים את ה”קורבן”.

במקביל, עלינו להיאבק למעןהגדלה משמעותית של ההשקעה הממשלתית במרכזי נשים חדשים וותיקים, שינוהלובאופן דמוקרטי על ידי הנשים עצמן ויהוו מקום מפלט לכל אישה שנפלה קורבןלאלימות. בעולם שבו לא ניתן עוד לסמוך על המשטרה של הממסד הגברי, הרי שעלארגוני ההגנה העצמית של הנשים, שינוהלו גם הם באופן דמוקרטי, להוות הכוחהמגן של מרכזים אלה.

אנו קוראות לכל אישה לפעולבמידת יכולתה במקום עבודתה, לימודיה ומגוריה למען ארגון פגישות קבועות בהןישוחחו נשים וישתפו זו את זו בניסיונן לגבי התמודדות עם הטרדות ואלימות,במטרה לזהות אירועים בזמן ולפעול באופן קולקטיבי על מנת למנוע מהם להתרחש.

2. אפליה בקבלה לעבודה ובשכר בהודעה לעיתונות שהוציא משרד התמ”ת בשנת 2011 נאמר כי 80% מהמעסיקיםמודים כי קיימת אפליה נגד אימהות עובדות ו-70% מהם מודים כי קיימת אפליהנגד ערבים ואתיופים.[3] ניתן רק לשער מה יהיה מעמדך בשוק העבודה כאם, לו נולדת בטעות פלסטינית או אתיופית.

בכל הנוגע לשכר, הרי שאם נולדתאישה, על פי נתוני הביטוח הלאומי, את תשתכרי 17% פחות מגבר בעל תפקיד דומהוכישורים שווים לאלה שלך. לאלה שטוענים שהפער הולך ומצטמצם, עונה הדו”חשהוגש ב-2013 כי התמונה נותרה ללא שינוי מזה עשור שנים ואף חלה בנושאהחמרה. הדו”ח גם מלמד שאין להתערבות הממשלה כל השפעה על הנתונים וגם לאלעלייה המתמדת ברמת ההשכלה של נשים ושיעור העסקתן.[4]

המסקנה החוזרת על עצמה שוב ושובהיא כי אנו הנשים, השואפות לעולם שוויוני, לא יכולות לסמוך על שדולותהנשים למיניהן, התארגנויות ומפלגות הנאבקות “מבפנים” לשינוי שיטה, שבהאפליית הנשים היא מובנית ומוותרות על (ואף נאבקות נגד) המאבק לחיסולה.לאישה שמשתכרת כ-30 אלף ₪ בחודש, כנראה לא מאוד מפריע להשתכר 17 אחוז פחותמגבר מקביל, בטח לעומת אישה שמשתכרת 4000 או 5000 ₪. מנהיגות הנשים ממעמדהביניים הגבוה נכשלה, נכשלת ותיכשל בקידום שוויון לנשים ובכלל ועליה לפנותאת מקומה למנהיגות של נשים פועלות, עניות ומדוכאות. כמובן, שאין אנו מצפותממנה לעשות זאת מרצונה.

בינתיים, ועד שניקח שוב אתהמושכות של המאבקים החברתיים ונוליך אותם למהפכה, עלינו להיאבק למען הקמתשדולות נשים פועלות לוחמניות בתוך איגודים מקצועיים, מפלגות פועלים וכל שארמוסדות הפועלים. בנוסף, עלינו לפעול למען צירופן של כמה שיותר נשים לעבודההמאורגנת. אנו ניאבק יחד על מנת שתלושי השכר יהיו שקופים ומעוגנים בהסכמיםקיבוציים ולא נאפשר עוד שום הסדר שהוא פחות משכר שווה תמורת עבודה שווה!

כמו כן, אנו דורשות מהממשלהלהעדיף נשים ואוכלוסיות מדוכאות אחרות המופלות בשוק העבודה ולהעסיק אותןלאלתר בעבודות ציבוריות, וזאת תחת פיקוח והנהלה של העובדות והעובדים.

3. אי-שוויון בנטל עבודות הבית מחקרים מצביעים על כך כי מאז שנות השמונים לא חלה עליה משמעותיתבהשתתפות גברים בארצות הברית ובבריטניה במטלות בית דוגמת ניקיון או בישול.[5] ניתן רק לשער שהנתונים בישראל אינם טובים יותר, בלשון המעטה. נשמע לכןמוכר כבר, לא? אחיות יקרות! לנו, אין יותר אשליות! ריקבונה של החברההאנושית, שהוא רק סימפטום של ריקבונה של השיטה הקפיטליסטית, הביא אתהתקדמותה של האישה לעבר השוויון בכל התחומים לעצירה בחריקת בלמים.

ושוב, עד למהפכה החברתיתהסוציאליסטית, שכל מרכיביה התודעתיים והחומריים כבר מוכנים, מלבד קיומה שלמפלגה מהפכנית כלל-עולמית של הפועלים והפועלות (חמישית במספר אחרי ארבעשעלו והתרסקו במהלך ההיסטוריה), עלינו להיאבק למען הדרישות הבאות:

למען סוציאליזציה (חיברות) מלאהשל עבודות הבית! בכלל זה – הקמת מכבסות, מזנונים, מתקנים ומוסדות לטיפולבילדים מגיל 0 עד 18, בחינם ובסבסוד ציבורי לכל תושבי הארץ, מהים עד הנהר.למען הכרה בעבודות הבית, לא עוד כעניינו הפרטי של התא המשפחתי, אלא כתרומהלחברה בכלל. לא עוד השקעת שעות על גבי שעות של עבודה ללא תשלום מצד נשיםבגידול ילדים ועבודות הבית.

ומאיפה יגיע הכסף לכל זה?!”,שואלות חברות, עמיתות לעבודה וקרובות משפחה, ואנו עונות – מנישולם שלהטייקונים, הבנקים ובעלי ההון הגדולים והעברת עסקיהם לשליטת העובדים. בשורההתחתונה, זה או הם או אנחנו, שכבר מנושלות מחלק ניכר של חיינו שמוקדש לחיישפחות, וזאת בעולם שבו אין אפילו מדינה אחת שבה העבדות היא חוקית. ומענייןלעניין…

4. סחר בנשים וזנות במשך שנים רבות הובילה מדינת ישראל את הטבלה העולמית כמוקד מרכזי של סחרבנשים, וכבכל מדינה קפיטליסטית בעולם, נשים רבות מדי (כשאחת זה יותר מדי)נאלצות למכור שירותי מין על מנת לשרוד, לשמר או להתקדם במידת מה בסולםהמעמדות הכלכלי (כשרובן המוחץ משתייכות לקבוצה הראשונה). עם זאת, הזנותכתופעה חברתית, נולדה עם החברה המעמדית ואינה תופעה קפיטליסטית ייחודית.מכאן, שאין לצפות שתופעה זו תיעלם דקה אחת לפני היעלמותם של המעמדות בחברה.מטרתן של מהפכניות סוציאליסטיות היא, כמובן, למגר את תופעת הזנות לחלוטיןובסוגיה זו עמדותינו חלוקות עם פמיניסטיות שאינן סוציאליסטיות או שאינןמהפכניות, המצהירות על מטרה זהה, ביחס לדרך שתוביל אותנו לשם.

לדעתנו, כל עוד השיטההקפיטליסטית קיימת, יש להתנגד לכל מהלכי החקיקה שיש בהם בכדי לפגוע בנשיםהעוסקות בזנות ובמקורות פרנסתן, ובכלל זה החוקים שהופכים את הלקוחותלעבריינים פליליים. רק בחברה סוציאליסטית ניתן יהיה להשית עונשים כבדים עלסרסורים וכן על לקוחות, משום שרק בחברה מסוג זה אין מותירים איש או אישהללא פרנסה ראויה התואמת את כישוריו. בחקיקה קפיטליסטית נגד הזנות יש המוןמן הצביעות ובעיקר הסרת אחריות מדאגה לרווחתן של נשים מן השכבות החברתיותהמוחלשות ביותר. כל אישה הרואה בעצמה פמיניסטית ותומכת בחוקים מסוג זה,צריכה לקחת בחשבון שהקורבנות העיקריים שלהם הן הזונות עצמן.

אנו קוראות לכל אישה ואישהמעוניינים לחיות בעולם נקי מזנות לתמוך ולעשות למען מהפכה חברתיתסוציאליסטית. אולם בינתיים, אנו קוראים לכן להצטרף לדרישתנו למען שירותיאבטחה ובריאות חינם לעוסקות בזנות, למען השקעה ציבורית מאסיבית ביצירתםוחיזוקם של מרכזי הכשרה מקצועית עם שכר מלא תמורת נוכחות והשתתפות. כל זאת,במטרה להוציא נשים ממעגל הזנות עם כמה שפחות נזקים נפשיים, כלכלייםובריאותיים. בנוסף, אנו קוראים להתארגנות של העוסקות בזנות באיגודיםמקצועיים דמוקרטיים. כן להשתת עונשים כבדים על סרסורים, מעסיקי וסוחרי נשיםלצורכי זנות, לא להפללה של לקוחות!

מי אנחנו?

אנו נשות הארגון הקומוניסטיהמהפכני “הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית” (או בקיצור לס”א). זהוארגון שבו חברים גברים ונשים, פלסטינים וישראלים והוא מהווה גרעין להקמתהשל מפלגה מהפכנית של מעמד הפועלים השוכן בין הים התיכון לנהר הירדן. מהפכהזו תיצור מדינה אחת, רב-לאומית, תחת שלטון דמוקרטי של מעמד הפועלים, מהיםעד הנהר. הלס”א מהווה שלוחה מקומית של הארגון הקומוניסטי המהפכני העולמי –RCIT, שלו שלוחות דומות באוסטריה, דרום אפריקה, סרי-לנקה, פקיסטן, ארצותהברית, ונצואלה, ברזיל ורוסיה. ארגון ה-RCIT עוסק בבנייה של מפלגה מהפכניתעולמית של מעמד הפועלים שתתאם ותנהיג את מאבקי הפועלים והאוכלוסיותהמדוכאות בכל העולם נגד השיטה הקפיטליסטית על ההיבטים השוביניסטיים,האימפריאליסטיים והגזעניים שלה.

דרושות לנו נשים מהפכניות, חזקותומנהיגות להוביל את הארגון קדימה! אם ברצונך לקחת חלק בעיצוב הארגון ומימושמטרותיו צרי עמנו קשר למייל המצורף.

INFO@THE-ISLEAGUE.COM
[1] http://news.walla.co.il/?w=/90/2696268

[2] http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1861236

[3] http://www.moital.gov.il/NR/exeres/CE6F2C06-B5F2-4E66-8003-9ADE2DE77DCC.htm

[4] http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4452689,00.html

[5] http://www.haaretz.co.il/news/world/a