(1) אין שלום, אין ביטחון, אין צדק חברתי אין עתיד בציונות

Download
Open Letter to Israeli Workers - Pt. A.p
Adobe Acrobat Document 247.3 KB