!متوقف نمودن پیگرد قانونی که به منظور منع وجلوگیری از همبستگی  با ملت فلسطین و همچنین بر ضد دیکتاتوری نظامی مصر در قبال ما ترتیب داده شده است

بیانیه  همبستگی!

 

اعتراض نسبت به اقدام تحقیقات پارلمانی که از سوی جناح راست حزب مخالف دولت اتریش علیه حزب کمونیستهای انقلابی و همچنین جامعه مهاجران مصری تحمیل گردیده است!

 

متوقف نمودن پیگرد قانونی که به منظور منع وجلوگیری از همبستگی  با ملت فلسطین و همچنین بر ضد دیکتاتوری نظامی مصر در قبال ما ترتیب داده شده است!

 

ما بیانیه ای را جهت استحضار و اطلاع  پارلمان کشور اتریش تنظیم نموده که درآن بیانه گزارشات پارلمانی را که اخیرا از سوی حزب راستگرای افراطی موسوم  به "حزب آزادی اتریش"(FPO) واز جانب رهبرفعلی این حزب راست افراطی با گرایشات نژاد پرستانه آقای" هاینتس- کریستیان اشتراخه" نسبت به حزب کمونیستهای انقلابی( RCIT)(شاخه فعال دراتریش) وهمچنین سازمانی پیشروازمهاجران مصری مقیم کشور ارایه گردیده است محکوم نماییم.دراشاره به شعارهمبستگی با ملت فلسطین وهمچنین برای مقاومت مردم مصرعلیه دیکتاتوری نظامی که بصورت قانونی ومشروط در تظاهراتی ضد نژادپرستانه در تاریخ 26 نوامبر سال 2016در شهر وین برگزار گردید، بدنبال این موضوع  نمایندگان پارلمان کشور بطور رسمی اقداماتی را برعلیه ما و انجمن مربوطه درجهت ضربه زدن، طی ارائه گزارشاتی منفی در وزارت کشورآغاز نموده اند. صرف نظر از این موضوع  که دیدگاه های مشترکی  فیمابین حزب ما و انجمن مهاجران مصری در خصوص آینده فلسطین و همچنین  مبارزه مردم مصر برای آزادی وجود دارد،ما مخالفت خود را درانجام هر گونه جستجو و تحقیقات  دولت و پیگرد قانونی در قبال حزب کمونیستهای انقلابی(RCIT) و انجمن مهاجرین مصری اعلام میداریم.

 

لطفا این پیام کوتاه توسط پست الکترونیکی به پارلمان و وزارت کشور اتریش بترتیب آدرسهای ذیل ارسال گردد:

 

آدرس پست الکترونیکی پارلمان اتریش:

medienservice@parlament.gv.at

آدرس  پست الکترونیکی وزارت کشوراتریش:

 pressestelle@bmi.gv.at

همچنین این پیام به آدرس ما نیز ارسال گردد:

rcit@thecommunists.net

 

--

حزب بین المللی کمونیستهای انقلابی(RCIT)

rcit@thecommunists.net

www.thecommunists.net

+43-650-4068314

 

فهرست امضاء کنندگان

Download
Statement of Solidarity(Persian).doc
Microsoft Word Document 35.5 KB
Download
Statement of Solidarity(Persian).pdf
Adobe Acrobat Document 69.3 KB